HOME
GUESTBOOKWRITE
สมุดเยี่ยมชม สาระนาฏศิลป์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 
358 of 358
Post on : 13 February 2012 21:02:28 [ 83.77.226.119 ]
Detail : http://www.youtube.com/watch?v=qdFbGYq_b-4&context=C3945b1cADOEgsToPDskKNY_EkwPOcI1m0ErvTxWyb ได้พบวีดิโอระบำทวาราวดี ในยูทูป คิดว่าท่านที่รำในคลิบนี้ท่านเเรกทางขวามือคือท่านอาจารย์สามปอยดง หรือเปล่าคะ
         Post by : สุรด&#  

357 of 358
Post on : 17 February 2010 13:02:16 [ 61.19.65.112 ]
Detail : โดยส่วนตัว ผมอยากจะเรียนสถาปัตยกรรมจึงชื่นชอบด้านสถาปัตยกรรมในห้องพิพิธภัณฑ์มากที่สุด ทั้งความสวยงาม ทั้งบรรยากาศ และความละเอียดอ่อนที่ทางโรงเรียนได้จัด มันสื่อออกมาได้ลงตัว ทำให้ดูได้อารมณ์ ถ้ามองเข้าไปจะสื่อความหมายออกมาได้มากมาย
  Post by : นายภานุวัฒน์ อิ่มเอิบ ม.5/9 เลขที่34  

356 of 358
Post on : 17 February 2010 13:02:20 [ 61.19.65.112 ]
Detail : สิ่งที่ผมประทับใจในการชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนคือ บรรยากาศ ที่หาไม่ได้ในปัจจุบัน ทุกห้องแต่จะให้ความรู้และให้อะไรที่เรายังไม่รู้ เช่น ประวัติโรงเรียนที่มีการย้ายตึก คร่าวที่พญาพรมโวหารเป็นคนแต่ง หอคำที่สวยงามที่มีในจัวหวัดลำปาง และผู้ปกครองนครลำปาง และทั้งหมดก็สวยงามและสอดแทรกความรู้ไว้มากมาย
         Post by : นายอธิป สระสิงห์โห ม.5/9 เลขที่16  

355 of 358
Post on : 17 February 2010 13:02:10 [ 61.19.65.112 ]
Detail : จากที่ผมเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนลำปางกัลยาณีก็ได้พบสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทำให้ผมเกิดความประทับใจในสถาปัตยกรรมต่างๆ ทั้งความน่าสนใจ ความสวย และการสอกแทรกความรู้ เช่น คร่าวของพญาพรหมโวหาร รูปภาพผู้ปกครองเจ้าหวัดลำปาง บรรยากาศของห้องประวัติ จึงอยากให้จะทุกคนช่วยกันอนุรักษ์และสืบทอดให้โรงเรียนเราสวยงามและมีประวัติที่ดีแบบนี้ตลอดไป
  Post by : นายภควัตร ไสละสูต ม.5/9 เลขที่6  

354 of 358
Post on : 16 February 2010 15:02:30 [ 114.128.44.202 ]
Detail : จากการที่ผมได้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนแล้ว ทำให้ผมได้ทราบอะไรหลายๆอย่าง ซึ่งก็ล้วนให้แง่คิดที่ดี และภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีถึง4ห้องให้ได้เข้ามาชมและศึกษา ซึ่งแต่ละห้องก็ให้ความรู้และแง่คิดต่างๆกันไป และจากการที่ผมได้เข้าชมนี้ ห้องของผมก็ได้นำบางส่วนของห้องพิพิธภัณฑ์มาจัดแสดงละคร ซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่รอด แต่สุดท้ายเพราะความร่วมมือกันของพวกเรางานจึงออกมาสำเร็จตามที่พวกเราตั้งใจเอาไว้ สิ่งดีๆที่อยู๋รอบตัวเรานั้นยังมีอะไรที่น่าค้นหา หากเราคิดที่จะศึกษาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้ว ลองมาที่ห้องพิพิธภัณฑ์สักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าในทั้ง4ห้องนี้ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจและคุณเองอาจจะยังไม่รู้ เกี่ยวกับความเป็นมาของโรงดรียนลำปางกัลยาณีและจังหวัดลำปาง
         Post by : จตุรงค์ ภูมิประโคน  

353 of 358
Post on : 16 February 2010 15:02:53 [ 61.19.65.75 ]
Detail : เว็บน่ารักดีค่ะ
  Post by : ในใจ  

352 of 358
Post on : 16 February 2010 15:02:36 [ 61.19.65.75 ]
Detail : ถ้าวันนั้นผมไม่ได้เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนลำปางกัลยาณีก็ไม่อาจทราบว่าโรงเรียนของเรามีสิ่งที่น่าอนุรักษ์ไว้มากมาย ห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนมี4ห้อง ทั้งหมดจะรวบรวมความเป็นลำปางกัลยาณี
ความเป็นเราชาวลำปาง รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามควรค่าแก่การอนุรักษณ์ ได้เห็นดังนี้ผมจึงอยากให้เผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้และรู้จัก โดยการแสดงละครโดยยกตัวอย่างโดยการนำห้องแรก
และสือให้เห็นถึงความสามัคคีของเราชาว ม5/9
         Post by : นายณัฐวัฒน์ เกติมา ม.5/9 เลขที่28  

351 of 358
Post on : 16 February 2010 14:02:45 [ 61.19.65.75 ]
Detail : การที่ดิฉันได้เข้าไปชมห้องศูนย์วัฒนธรรม ดิฉันประทับใจทุกห้องที่ได้ชมแต่ที่ประทับใจมากที่สุดก็คือห้องแรก เพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่เกี่ยวกับความเป็นมาของโรงเรียนเรา ทำให้เราได้เห็นโต๊ะตัวแรกของโรงเรียน ทำให้ได้เห็นถึงบรรยายกาศห้องเรียนในสมัยก่อน และให้ได้คิดว่าเมื่อก่อนเค้าไม่ได้เรียนสบายอย่างเราในสมัยนี้
  Post by : นางสาวกรรณิการ์ ตันศิริ ม.5/9 เลขที่ 24  

350 of 358
Post on : 16 February 2010 14:02:33 [ 61.19.65.75 ]
Detail : การที่ฉันได้เข้าไปในห้องพิพิธภัณฑ์ ฉันได้ประทับใจใในห้องที่1มาก เพราะได้แสดงให้รู้ถึงประวัติของโรงเรียนลำปางกัลยาณีว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีโต๊ะตัวแรกของโรงเรียนมีรูปภาพของศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนมากมายอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราด้วย
         Post by : น.ส.อุมาพร ตาผา ม.5/9 เลขที่22  

349 of 358
Post on : 16 February 2010 14:02:18 [ 61.19.65.75 ]
Detail : รู้สึกประทับใจเมื่อเข้าไปในพิพัธภัณฑ์ อันดับแรกก็คือบรรยากาศที่เสมือนจริงมากๆ สามารถสัมผัวถึงวิ๔ชีวิตในแต่ละห้องเหมือนกับเราได้หลุดเข้าในอดีต เมื่อทราบถึงภูมิหลังของจำหวัดลำปางกัลยาณีแล้ว ทำให้รู้สึกรักโรงเรียนมากขึ้น เนื่องจากเรารู้แล้วว่า กว่าจะเป็นลำปางกัลยาณ๊ได้นั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมามากมาย จึงอยากที่จะดำรงและรักษาให้ดำรงอยู่ตลอดไป
  Post by : นางสาวสุภาวดี ตัวละมูล ชั้น ม.5/9 เลขที่ 15  

348 of 358
Post on : 16 February 2010 14:02:17 [ 61.19.65.75 ]
Detail : ห้องพิพิธภัณฑ์บนตึกราชนิทัตมีสาระความรู้มากหลังจากที่ดิฉันได้ชมมา ดิฉันได้ชื่นชอบห้องแรกค่ะ เพราะว่าห้องแรกมีความสำคัญและให้ความรู้แก่ดิฉันมาก เพราะดิฉันได้รู้ ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียน ครูผู้สอนคนแรก บุคลากรในโรงเรียนสมัยก่อน และนักเรียนคนแรกเลยทำให้ดิฉันได้รู้ซึ่งถึงความสำคัญของโรงเรียนนี้ค่ะ
         Post by : น.ส.เบญจภรณ์ สืบคุณะ ม.5/9 เลขที่ 31  

347 of 358
Post on : 16 February 2010 14:02:05 [ 61.19.65.75 ]
Detail : เนื่องจากดิฉันได้เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4ห้อง ซึ่งถูกห้องของศูนย์วัฒนธรรม ล้วนมีความสำคัญและมีประโยชน์ทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ห้องที่ดิฉันให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ ห้องเกียรติ เป็นห้องที่มีคุณค่าและน่าจำจดเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งห้องนี้ได้แสดงประวัติของโรงเรียนลำปางกัลยาณี รวมทั้งบุคคลที่เป็นแบบอย่าง ดิฉันประทับใจและภูมิใจในตัวของคุณย่าแคลระ เพราะท่านเน้นผู้ให้กำเนิดโรงเรียนลำปางกัลยาณี หากไม่มีท่านดิฉันคงไม่ได้เรียนที่นี้ รวมทั้งได้เห็นภาพความประทับใจที่นักเรียนหญิงในสมัยก่อนของโรงเรียนลำปางกัลยาณีได้ช่วยกันยกย้ายตึกที่ทางด้านวัดดศรีชุม เน้นภาพที่น่าจดจำวึ่งถือว่าผุ้หญิงในสมัยก่อนมีความแข็งแรงมาก นอกจากนี้ยังได้เห็นโต๊ะเรียนเก่าๆแต่มีคุณค่าในการศึกษา ซึ่งแตกต่างจากโต๊ะเรียนในปัจจุบันมาก ด้วยเหตุนี้จึงได้นำจุดเด่นของห้องเกียรติยศมาสร้างเป็นละครเพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนลำปางกัลยาณีให้เข้าใจ และให้เห็นถึงความสำคัญของผู้หญิงว่ามีความแข็งแรงไม่แพ้ผู้ชาย
  Post by : น.ส.เกศินี แก้วดวงตา ม.5/9 เลขที่25  

346 of 358
Post on : 16 February 2010 13:02:46 [ 61.19.65.75 ]
Detail : ฉันเข้าไปเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนลำปางกัลยาณีเป็นเพื่อได้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีในห้องพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีทั้งหมด4ห้องและแต่ละห้องก็มีความสำคัญที่แตกต่างกัน และห้องที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดนั้นคือห้องเกียรติยศ ซึ้งเป็นห้องที่ได้เล่าถึงความเป็นมาของโรงเรียนกัลยาณีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงเป็นลำปางกัลยาณีถึงปัจจุบัน
         Post by : น.ส.หทัยรัตน์ นิลสม ม.5/9 เลขที่42  

345 of 358
Post on : 16 February 2010 13:02:48 [ 61.19.65.75 ]
Detail : ดิฉันได้เข้าชมห้องศูนย์วัฒนธรรมดิฉันได้ประทับใจห้องเกียรติยศ เพราะเป็นเรื่องราวความเป็นมาของลำปางกัลยาณี เช่น การเรียนการสอนในสมัยนั้น ว่ามีการนั่งเรียนอย่างไรและได้เห็นการย้ายตึกที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนและชาวบ้านการที่ขึ้นไปชมห้องศูนย์วัฒนธรรม ทำให้นำมาประยุกต์ใช้ในการเป็นแบบอย่างการแสดงละครในชั้นเรียน ซึ่งได้มีการแสดงเรื่อง กว่าจะเป็นลำปางกัลยาณีได้หาความรู้จากห้องศูนย์วัฒนธรรม
  Post by : น.ส.อรนิสา ชมภูงาม ม.5/9 เลขที่43  

344 of 358
Post on : 16 February 2010 13:02:19 [ 61.19.65.75 ]
Detail : จากการที่ได้ไปศึกษาที่ห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนลำปางกัลยาณีจึงได้รู้ว่าประวัติของโรงเรียนลำปางกัลยาณีเป็นมาอย่างไร ได้รู้ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในสมัยโบราณภาษาที่ใช้ในสมัยโบราณและโบราณสถานรวมถึงวัตถุสิ่งของโบราณต่างๆว่าเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรและห้องกระผมก็ประทับใจในห้องแรก จึงนำความรู้จากพิพิธภัณฑ์มาจัดทำละครเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีได้รู้ ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและผมก็อยากให้ใครที่ยังไม่ได้ไปศึกษาที่ห้องพิพิธภัณฑ์ ผมก็อยากเชิญชวนให้ไปศึกษาเพราะจะได้รับความรู้มามากมายเลยทีเดียว
         Post by : นายทิวชาตรี สากล ม.5/9 เลขที่30  

343 of 358
Post on : 16 February 2010 13:02:18 [ 61.19.65.75 ]
Detail : ผมรู้สึกประทับใจนี้ได้ไปห้องศูนย์พิพิธภัณฑ์ ที่อาจารย์สามปอยดงได้พาไปดูผมรู้สึกประทับใจมาก กับ ห้องที่1 เพราะเป็นห้องห้องนี้เกี่ยวกับโรงเรียนเราโดยตรงได้รู้สึกประทับใจมากกับห้องที่1 เพราะเป็นห้องนี้เกี่ยวกับโรงเรียน เราโดยตรงได้รู้ถึงประวัติโรงเรียน บุคคลสำคัญในโรงเรียน ศิษย์เก่าที่โด่งดังของโรงเรียน แต่สำหรับห้ออื่นๆผมก็ประทับใจไม่แพ้กัน เพราะเกี่ยวกับเราชาวลำปาง ทั้งสิ้นผมดีใจมาก ขอขอบคุณครับ
  Post by : นายรัชตเกรียงไกร มิ่งเชื้อ ม.5/9 เลขที่35  

342 of 358
Post on : 16 February 2010 13:02:52 [ 61.19.65.75 ]
Detail : ดิฉันได้ไปเข้าชมห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนลำปางกัลยาณีแล้วมีทั้งหมด 4ห้อง และห้องที่ดิฉันชื่นชอบที่สุดคือห้องที่1 เพราะห้องเกียรติยศเป็นห้องที่แสดงให้เห็นความเป็นมาของโรงเรียนและเป็นห้องที่น่าภูมิใจมากจึงทำให้ดิฉันประทับใจในการเข้าชมพิพิธภัณฆ์ครั้งนั้นมาก และอีก3ห้องก็เป็นห้องที่สวยงามมาก
         Post by : น.ส.วณิดา อินทะจักร์ ม.5/9 เลขที่21  

341 of 358
Post on : 16 February 2010 13:02:22 [ 61.19.65.75 ]
Detail : การที่เราเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนในครั้งนี้โดยจะแบ่งเป็น 4 ห้อง แสดงถึงความถึความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทั้งคณะครู
,นักเรียน,ผู้ปกครอง,ศิษย์เก่า โรงเรียนลำปางกัลยาณี ช่วยกันสร้างและบริจาคงบประมวลเพื่อเป็นห้องที่สามารถเรียนรู้ ทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรงเรียน ห้องที่เรียนรู้
ของพญาพรหมโวหาร ชีวิตสมัยเก่าแก่ท้องถิ่นของเรา ห้องหอคำดวงทิพย์ ที่แสดงความเป็นเกียรติ์และศักดิ์ศรีของเจ้าคำดวงทิพย์ที่น่าภาคภูมิใจแบะห้องสุดท้ายห้องที่แสดงประวัติและรูปถ่าย
ของเจ้าปกครองของนครลำปางทุกพระองค์ ทั้งนี้ก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาที่นักเรียนของโรงเรียนลำปางกัลยาณีจะได้รับ และ สามารถมีข้อมูลในการค้นคว้าเรื่องราวต่างๆตาม
ห้องความรู้
  Post by : น.ส.ภิมชญา พรมใจ ม.5/9 เลขที่7  

340 of 358
Post on : 16 February 2010 12:02:05 [ 222.123.214.148 ]
Homepage : http://นคเรศ
Detail : ผมชอบห้องแรกคับ พอเข้าไปดูแล้วทำให้ผมรู้ถึงประวัติของครูดีเด่นและที่เด่นสำคัญประวัติของโรงเรียนลำปางกัลยาณีคับ แล้วพวกผมก็ได้นำห้องแรกมาเสนอคุณครูและในการแสดงคับ
ในการทำงานครั้งนี้ถึงผมจะได้ช่วยงานไม่ค่อยเยอะแต่ผมก็มาทำงานทั้งวันคับช่วยกันทำฉาก ในวันแรกที่พวกผมทำ พวกเพื่อนๆก็วางแผนผิดพลาดกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้งานล้ม พวกผมก็ทะเลาะกันในเรื่องงานกันบ้าง พอเพื่อนบอกให้ผมเล่นเป็นนักเรียนผมก้โอเคนะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้น ใช่ผมแสดงแต่เป็นนักเรียนกะเทยแต่ผมก็เล่นพอถึงวันแสดงผมก็ทำได้ดีคับ งานชิ้นนี้ถ้าไม่ได้เพื่อนทุกคนร่วมกันทำงาน งานชิ้นนี้ถึงออกมาดีคับ
มันทำให้เรารู้จัดการสามัคคีคับ
         Post by : น.ย นคเรศ  

339 of 358
Post on : 16 February 2010 04:02:12 [ 61.7.235.50 ]
Detail : จากการที่ได้เข้าชมห้องพิพิธภัณฑ์ ดิฉันประทับใจทุกๆห้อง เพราะประวัติของแต่ละห้องนั้นมีความน่าสนใจ ต่างๆกัน ทุกห้องจึงเป็นที่น่าสนใจ ทั้งห้องเกียรติยศ ทำให้ได้รับรู้และทราบซึ้งกับประวัติของโรงเรียนลำปางกัลยาณีของเรา มีความเป็นมาที่น่าประทับใจ และ ไม่ว่าจะเป็นห้องที่ 2 เป็นวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อน การดำรงชีวิต การแต่งค่าว การแต่งกลอนของพระยาพรหมณ์ ห้องที่ 3 มีหอคำหลวง การจำลองที่งดงาม เหมือนจริงทุกประการ เป็นห้องที่มีเกีรติประวัติของเจ้าผู้ครองนครลำปาง และห้องสุดท้ายก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ ของเจ้าผู้ครองนครลำปาง แสดงให้เห็นถึงตำนานของเจ้าผู้ครองนครลำปาง และเชื้อเจ้าเจ็ดตน และมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่น่าเรียนรู้ ทั้ง 4 ห้องคือห้องแห่งการจดจำ เป็นความรู้ที่ดีแก่ผู้เยี่ยมชมทุกๆคน และยังเป็นห้องที่มีศิลปะที่งดงาม ดังนั้นดิฉันจึงประทับใจในทุกๆห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน
  Post by : น.ส. อทิตยา ใจจุล  

338 of 358
Post on : 16 February 2010 04:02:35 [ 61.7.235.50 ]
Detail : จากการทั่ดิฉันได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรงเรียนลำปางกัลยาณี ดิฉันมีความรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับภายในห้องพิพิธภัณฑ์เมื่อได้เข้าไปถึงแล้ว ดิฉันมีความภูมิใจกับห้องเกียรติยศ ที่กว่าจะมาเป็นโรงเรียนลำกัลยาณีได้จนถึงปัจจุบันนี้ คุณย่าแคระต้องมีความอดทน ตั้งใจสร้างในโรงเรียนแห่งนี้ออกมาดีและใช้การให้ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนทุกคน ดิฉันได้รู้ถึงประวัติโรงเรียนว่าพื้นดินที่ก่อตั้งโรงเรียนซื้อได้ด้วยเงินเพียง 600 บาท แต่การใช้ประโยชน์แก่นักเรียนในขณะนั้นและนักเรียนในรุ่นถัดมา แค่เงิน 600 บาทก็คุ้มค่ามากที่แลกกับวิชาความรู้ที่ติดตัวไปตลอดชีวิต ทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาออกมาทำคุณงามความดีมากมายหลายต่อหลายคน และสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณคุณครู สามปอยดง ที่ได้พาห้องของดิฉันไปเยี่ยมชมหาความรู้ในห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน ขอขอบคุณค่ะ
         Post by : นางสาว ลลิตา แก้วสาร  

337 of 358
Post on : 16 February 2010 03:02:16 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ที่ฉันได้เข้าชมดูห้องพิธภัณฑ์นั้น ทำให้ฉันได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนและได้นำสิ่งที่ได้ชมมานั้นมาถ่ายทอดเป็นการแสดงให้ผู้คนภายนอกได้ชม ครั้งนี้พวกเราได้เกิดความรัก ความร่วมมือในห้อง
  Post by : นางสาวนฤมล นาหล้า  

336 of 358
Post on : 15 February 2010 15:02:54 [ 118.172.107.230 ]
Detail : จากการที่ดิฉันได้ไปชมห้องศูนย์วัฒนธรรม ดิ ฉันประทับใจห้องเกียรติยศที่สุด เพราะห้องเกียรติยศนี้ทำให้ดิฉันได้รู้ถึงประวัติโรงเรียนว่า โรงเรียนขิงเรานั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ดิฉันสนใจคือ การย้ายตึกของนักเรียนหญิงของโรงเรียนลำปางกัลยาณีว่า ผู้หญิงเราก็มีความสามารถไม่ต่างกับผู้ชายเหมือนกัน และสุดท้ายดิฉันขอขอบคุณอาจารย์สามปอยดงที่พาพวกเราไปเปิดหูเปิดตา ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยรู้เรย ขอขอบคุณค่ะ
         Post by : นางสาว จิราพรรณ วงศ์ปินใจ ม5/9 เลขที่ 26  

335 of 358
Post on : 15 February 2010 14:02:07 [ 117.47.120.167 ]
Detail : http://ศศิธร
  Post by : น.ส ศศิธร  

334 of 358
Post on : 15 February 2010 14:02:19 [ 117.47.120.167 ]
Homepage : http://ศศิธร
Detail : ฉันปรทับใจทั้ง 3 ห้อง เพราะ ทำให้ฉันได้รู้ถึงครูดีเด่นได้รู้ประวัติของโรงเรียนลำปางกัลยาณี จึงได้จัดทำในการนำเสนอห้องแรกมาแสดงละคร
ในการนำเสนอห้องแรกนั้น ทำให้เรารู้ถึงในการทำงานแต่ละฝ่าย ถึงแม้ว่าในการทำงานคั้งนี้จะมีการแตกคอกันบ้าง ทำให้เราต้องทะเลาะกัน ทำงนผิดผลาดบ้าง แต่พวกเราช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยกัน ถึแม้ว่าเราจะแสดงแต่เราก็ไปชาวยงานฝ่ายฉากเพราะเราเป็นเพื่อนกัน
สุดท้ายนี้ ทำให้เรารู้ถึงความสามัคคีในหมู่คณะค่ะ
         Post by : น.ส ศศิธร  

333 of 358
Post on : 15 February 2010 14:02:44 [ 117.47.120.167 ]
Homepage : http://นิธิมา
Detail : ดิฉันประทับใจทั้ง 3 ห้องเลยค่ะ ที่ฉันชื่นชอบและประทับใจเป็นอย่างมากคือห้องแรกค่ะ เพราะทำให้ฉันได้รู้จักประวัติของโรงเรียนลำปางกัลยาณีอย่างดี และเราก็ได้นำห้องแรกมาแสดงละคร ถึงแม้ว่าในการนำเสนอการแสดงละครเรื่องนี้จะมีการทะเลาะกันบ้าง ความคิดเห็นไม่ตรงกัน บ้างคนก็ชอบห้องที่สอง บ้างคนก็ชอบห้องแรก เลยทำให้การทำงนไม่ค่อยลงตัวเท่าไร พวกเราเลยช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยการยกมือว่าจะเอาห้องไหน เอาเสียงข้างมาก พอเราได้เราก็แบ่งฝ่ายในการทำงานแต่ละฝ่าย เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันทพฃำกิจกรรม
ในการแต่งบทละครฉันยินดีได้สาวินมาแต่งบทละครนี้ พอถึงวันซ่อม พวกเราก็มีการวงแผนผิดผลาดกันบ้างแต่พวกเราก็ชาวกันแก้ไขปัญหาทำให้งานชิ้นนี้ออกมาดีเสร็จสมบรูณ์ก็ได้เพื่อนๆช่วยกันทำ
สุดท้ายนี้ งานชิ้นนี้ทำให้เรเห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะที่เราทำงานนีออกมาให้เสร็จ และขอขอบคุณเพื่อนที่บ้านไกลมาช่วยงานจนเสร็จค่ะ
  Post by : น.ส นิธิมา  

332 of 358
Post on : 15 February 2010 13:02:55 [ 117.47.120.167 ]
Detail : http://ศศิธร
         Post by : น.ส ศศิธร  

331 of 358
Post on : 15 February 2010 13:02:10 [ 117.47.120.167 ]
Homepage : http:// ดิฉันประทับใจทั้ง 3 ห้องเลยค่ะ ที่ฉันชื่นชอบและประทับใจเป็นอย่างมากคือห้องแรกค่ะ เพราะ ทำให้ฉั
Detail : http//นิธิมา
  Post by : น.ส นิธิมา จินดาดี  

330 of 358
Post on : 15 February 2010 13:02:27 [ 117.47.120.167 ]
Detail : http://นิธิมา
         Post by : น.ส นิธิมา จินดาดี  

329 of 358
Post on : 15 February 2010 12:02:44 [ 115.67.24.56 ]
Detail : จากการที่ฉันได้เข้าไปชมห้องศูนย์วัฒนธรรมนั้นฉันได้ทั้งความรู้และความคิดมากมายและฉันก็ยังได้เข้าไปเยี่ยมชมห้องต่างๆในศูนย์ในห้องนั้นจะมีทั้งหมด 4 ห้องด้วยกันห้องแรกก็จะเป็นห้อง เกรียติยศ จะเป็นเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนส่วน ห้องที่ นั้นจะเป็นเกี่ยวกับห้องพระยาพรมณ์ในห้องนี้จะมีบ้านในสมัยก่อนและมีการแต่งคร่าวห้องที่สามเป็นห้องที่เกี่ยวกับหอคำ จะมีหอคำจำลองให้ได้เห็นอย่างชัดเจนและห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องเจ้า 7 ตนซึ่งห้องนี้จะมีรูปของเชื้อเจ้าเจ็ดตนอยู่ ก็เห็นได้ว่าที่เราได้เข้าไปแล้วก็ยังความรู้กับมาแล้วก็นำมาจัดทำเป็นละครเกี่ยวกับโรงเรียนลำปางกัลยาณี ชื่อละครที่แสดงก็ คือ กว่าจะเป็นลำปางกัลยาณีซึ่งพวกเราก็เต็มที่กับงานกันทุกคนมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันโดยมีผู้นำคอยชักจูงและแต่ละฝ่ายก็จะช่วยกันให้งานออกมาดีอย่างสมบูรณ์แบบ
  Post by : ผกามาศ คำชุม  

328 of 358
Post on : 15 February 2010 12:02:17 [ 117.47.229.151 ]
Homepage : http://ดิฉันประทับในทุกห้อง
Detail : http://นิธิมา
         Post by : น.ส นิธิมา จินดาดี  

327 of 358
Post on : 15 February 2010 12:02:47 [ 115.67.166.201 ]
Detail : จากที่ดิฉันได้เข้าไปชมงานที่ห้องศูนย์วัฒนธรรมฉันได้รับความรู้มากมายและจากการที่ได้ไปชมเราก็นำมาแสดงละครเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรียนลำปางกลัยาณีในสมัยก่อนซึ่งพวกเราก็ได้ตั้งใจกันแสดงกันอย่างเต็มที่ไว่จะเป็ยทางด้านใดก็ตามเราก็จะช่วยกันทุกด้านมีปัญหาเราก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหาให้งานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดจะเห็นได้ว่าเรานั้นไม่ได้แค่ความรู้แต่เรายังได้ประสบการณ์ต่างๆฉันก็ยังได้เข้าไปดูห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องพระยาพรมณ์หรือว่าห้องหอคำ และห้องสุดท้ายเป็นห้องเจ้า7ตนเห็นได้ว่าแต่และห้องนั้นก็สำคัญทุกห้องเข้าไปชมก็ได้ความรู้หลากหลาย
ขอเชิญทุกทุกคนเข้ามเยี่ยมชมกันบ่อยๆน่ะค่ะ
  Post by : ผกามาศ คำชุม  

326 of 358
Post on : 15 February 2010 11:02:02 [ 222.123.21.10 ]
Detail :
         Post by :  

325 of 358
Post on : 15 February 2010 11:02:38 [ 61.7.174.82 ]
Detail : ผมได้ความรู้อย่างมากเกี่ยวกับประวัติความป็นมาของโรงเรียนลำปางกัลยาณีและรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากทีไดเมาเรียนในโรงเรียนที่มีแต่ประวัติที่ยิ่งใหญ่และน่าชื่นชม อย่างนี้จึงอยากให้ช่วยกันรักษาและอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้สัมผัสมีนบ้าง
  Post by : นายทอฉัตร ธรรมวิวรณ์ ม.5/9 เลขที่29  

324 of 358
Post on : 14 February 2010 15:02:43 [ 61.19.65.11 ]
Detail : หลังจากที่ฉันเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนลำปางกัลยาณีแล้วก็เกิดความประทับใจและได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมมากมาย
ในห้องแรกก็จะพูดถึงประวัติโรงเรียน ใครหลายคนอาจจะคิดว่า มันคงก็คงเป็นแค่ห้องเก่าๆธรรมดาๆที่มีแต่ประวัติที่รู้ๆกันอยู่แล้ว
แต่สำหรับห้องประวัติที่ฉันได้เข้าไปสัมผัส มันมีประวัติที่ใครหลายคนไม่เคยรู้ร่วมทั้งฉันด้วย ถ้าไม่เข้าไปห้องแรกฉันก็ไม่ได้สัมผัสกับโต๊ะตัวแรกของโรงเรียน
ไม่ได้ดูภาพจำลองห้องเรียนสมัยเก่าที่เห็นไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบัน ไม่ได้เห็นรางวัลอันทรงเกียรติของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ไม่ได้รู้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ที่น่าจดจำของโรงเรียนลำปางกัลยาณีนั้นก็คือการที่นักเรียนหญิงนุ่งผ้าถุงช่วยกันยกย้ายตึกของโรงเรียน และภาพบุคคลสำคัญของโรงเรียนที่น่าจารึกไว้
ห้องที่2ห้องพญาพรมโวหาร เป็นห้องที่มีบรรยากาศเก่าแก่น่าจดจำอีกเช่นกัน ห้องนี้มีพญาพรมโวหารนั่งแต่งคราวอยู่ในบ้านสมัยก่อน(แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะเป็นหุ่นขี้ผึ้ง^^)
บ้านในสมัยก่อนในความคิดฉันเป็นบ้านที่น่าอยู่ ชาวบ้านคงทำมาหากิน และอยู่อาศัยด้วยความร่มรื่นและมีแต่ความสุข และในห้องนี้ก็จะมีคร่าวหลายภาษาให้เราได้ศึกษา ทั้งไทย
อังกฤษ แล้วก็ล้านนา ซึ่งดูแล้วก็น่าศึกษา
ห้องที่3ห้องหอคำ ในห้องนี้ก็จะมีหอคำซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นการจำลองบ้านทรงไทยสมัยก่อนได้สวยสดงดงาม และยังมีภาพจริงๆของหอคำ แต่ก็น่าเสียดายที่ตอนนี้
ไม่มีหอคำอยู่แล้ว แต่หอคำนี้ก็จะถูกจารึกไว้จนชั่วลูกชั่วล้าน
ห้องที่4ห้องนี้จะมีรูปสีน้ำมันที่งดงามเหมือนจริงมาก เป็นรูปของกษัติรย์ที่ทรงปกครองลำปางของเรามาตั้งแต่สมัยล้านนาถึงปัจจุบัน นั้นก็คือ กษัตริย์13ตน และยังมีพระที่นั่งให้เราได้ชม

จากความประทับใจก็ทำให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ที่อยากให้ผู้คนที่ยังไม่ได้สัมผัสได้รู้เรื่องราวที่ฉันได้ไปสัมผัสมา ฉันและเพื่อนในห้องจึงได้ถ่ายทอดความรู้และความประทับใจออกมา
โดยการแสดงเป็นบทละคร โดยนำห้องเรียนห้องแรกมานำเสนอแก่ผู้ชม

จากที่กล่าวมา เป็นความรู้ใหม่ที่ฉันได้ศึกษาจากคุณครูสามปอยดง เครือนันตา

จากข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนไป หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
         Post by : จิราภัค โพธิ์ทอง  

323 of 358
Post on : 14 February 2010 14:02:46 [ 115.67.86.21 ]
Homepage : http://gunamfon.hi5.com
Detail : หลังจากที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม ห้องพิพิธภัณฑ์
ของโรงเรียนแล้ว ทำให้ดิฉันประทับใจมากค่ะ โดยส่วนตัวแล้ว
ดิฉันประทับใจห้องแรกที่สุดค่ะ ซึ่งห้องแรกได้รวบรวม
เกี่ยวกับ ประวัติโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประวัติบุคลากร
ที่มีชื่อเสียง ที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนได้สร้างเกียรติประวัติ
และเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้แก่โรงเรียน มากมาย
เวลาได้ก้าวเข้าไปในห้องนั้น เหมือนว่าเราได้ย้อนเข้า
ไปในสมัย ก่อนจริงๆ ค่ะ มีทั้งกระดานดำ โต๊ะไม้ในสมัยก่อน
มันดูขลังมาก ๆ :) หลังจากนั้นเลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้
พวกเราชั้น ม.5/9 นำเอามา ทำเป็นละครสั้น ซึ่งพวกเราก็รู้สึก
เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ เพราะละครที่เราทำเหมือน
เราได้นำเอาเรื่องจริงมาแสดงผ่านคนดู โดยเรื่องราว
มีเนื้อความเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนลำปางกัลยาณี
ตอนที่แสดงทุกคนต่างตื่นเต้น เกร็งว่าจะทำออกมาไม่ดี
เท่าที่ควร เพราะเราได้หยิบเอาเนื้อเรื่อง จริงทุกอย่าง
ในการก่อตั้งโรงเรียนลำปางกัลยาณีขึ้น ทุกคนเลย
เกร็งว่าจะเล่นไม่สมจริง แต่สุดท้ายด้วยความตั้งใจ
และความมุ่งมั่นแล้ว ละครสั้นของเราก็ประสบความสำเร็จ
ไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์สามปอยดง
เป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้ดิฉันและเพื่อนชั้น ม.5/9
ได้รับความรู้ต่าง ๆ และได้ทำให้พวกเราเล็งเห็น
ความสำคัญของโรงเรียนลำปางกัลยาณี เพิ่มมากขึ้น
  Post by : นส. เฟื่องฟ้า มีเปี่ยม  

322 of 358
Post on : 14 February 2010 14:02:13 [ 115.67.86.21 ]
Homepage : http://gunamfon.hi5.com
Detail : หลังจากที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม ห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนแล้ว
ทำให้ดิฉันประทับใจมากค่ะ โดยส่วนตัวแล้วดิฉันประทับใจห้องแรกที่สุดค่ะ
ซึ่งห้องแรกได้รวบรวมเกี่ยวกับ ประวัติโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประวัติบุคลากร
ที่มีชื่อเสียง ที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนได้สร้างเกียรติประวัติและเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้แก่โรงเรียน มากมาย เวลาได้ก้าวเข้าไปในห้องนั้น เหมือนว่าเราได้ย้อนเข้าไปในสมัย ก่อนจริงๆ ค่ะ มีทั้งกระดานดำ โต๊ะไม้ในสมัยก่อน มันดูขลังมาก ๆ :) หลังจากนั้นเลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้ พวกเราชั้น ม.5/9 ได้นำเอามา ทำเป็นละครสั้น ซึ่งพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ เพราะละครที่เราทำเหมือน เราได้นำเอาเรื่องจริงมาแสดงผ่านคนดู โดยเรื่องราวมีเนื้อความเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ตอนที่แสดงทุกคนต่างตื่นเต้น เกร็งว่าจะทำออกมาไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเราได้หยิบเอาเนื้อเรื่อง จริงทุกอย่างในการก่อตั้งโรงเรียนลำปางกัลยาณีขึ้น ทุกคนเลยเกร็งว่าจะเล่นไม่สมจริง แต่สุดท้ายด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นแล้ว ละครสั้นของเราก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์สามปอยดงเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้ดิฉันและเพื่อนชั้น ม.5/9 ได้รับความรู้ต่าง ๆ และได้ทำให้พวกเราเล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนลำปางกัลยาณี เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ ^^
         Post by : นส. เฟื่องฟ้า มีเปี่ยม  

321 of 358
Post on : 14 February 2010 14:02:17 [ 117.47.46.65 ]
Detail : หลังจากที่ได้ชมห้องพิพิธภัณฑ์ฉันรู้ประทับใจมาก ทำให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและจังหวัดลำปาง ทั้งยังรู้ถึงการปกครองในอดีตในรัชกาลต่างๆของจังหวัดลำปาง และการนำความรู้ที่ได้จากการชมมาทำเป็นละครสั้นของห้อง จิงทำให้นักเรียนเกิดความสามัคคีกัน แม้แต่บางครั้งจะมีการขัดแย้งกันบ้าง แต่ก้อให้อภัยกัน จึงทำผลงานของห้องเราออกมาดี
  Post by : กรกนก แสงบุญเรือง  

320 of 358
Post on : 14 February 2010 14:02:25 [ 115.67.86.21 ]
Detail : สวัสดีค่ะ
         Post by : น  

319 of 358
Post on : 14 February 2010 14:02:11 [ 118.172.110.218 ]
Detail : ในการที่ฉันได้ไปเข้าชมห้องพินิจภัณฑ์ทำให้คนได้รู้เรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตของโรงเรียนและฉันก็ได้นำสื่อที่ได้ไปดูมาถ่ายทอดในการแสดงให้ผู้คนภายนอกชมดูและในการแสดงครั้งนี้ทำให้พวกเราได้เกิดความรัก ความสามัคคีซึ่งกันและกันและความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในห้อง
  Post by : พัชยา  

318 of 358
Post on : 14 February 2010 11:02:51 [ 110.164.229.56 ]
Detail : จากการที่ฉันได้ไปชมห้องพิพิธภัณฑ์ ฉันประทับใจในห้องที่1 กับ ห้องที่4 เพราะในห้องที่1นั้นทำให้ฉันได้รู้ถึงประวัติและรู้จักถึงความเป็นมาของโรงเรียนที่บอกถึงการย้ายตึกของนักเรียนและชาวบ้านที่ช่วยกันย้ายตึกทำให้รู้ถึงความสามัคคี และรู้ว่านักเรียนรุ่นแรกท่านมีชื่อว่าอะไร และท่านได้สร้างประโยชน์อะไรไว้บ้าง ส่วนห้องที่4ได้รู้ถึงประวัติของจังหวัดลำปางของเรา และได้รู้ถึงราชวงศ์ในสมัยต่างๆ ว่าท่านได้สร้างชื่อเสียงและกอบกู้จังหวัดลำปาง และ ถ้ามีโอกาศดิฉันก็อยากจะไปชมพิพิธภัฑ์นี้อีกครั้งและบอกให้คนที่ฉันรู้จักได้เข้าไปชมเหมือนกับที่ฉันได้ไปชมในครั้งนี้ค่ะ
         Post by : น.ส.ลลิลลักษณ์ ฐานวิเศษ ม.5/9 เลขที่38  

317 of 358
Post on : 14 February 2010 11:02:42 [ 110.164.229.56 ]
Homepage : http://qrg
Detail : qerg
  Post by : reg  

316 of 358
Post on : 14 February 2010 11:02:55 [ 110.164.229.56 ]
Homepage : http://ew
Detail : we
         Post by : eff  

315 of 358
Post on : 14 February 2010 11:02:18 [ 110.164.229.56 ]
Homepage : http://uk
Detail : dyu
  Post by : kgu  

314 of 358
Post on : 14 February 2010 09:02:47 [ 118.172.111.22 ]
Homepage : http://gunamfon.hi5.com
Detail : หลังจากที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม ห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนแล้ว
ทำให้ดิฉันประทับใจมากค่ะ โดยส่วนตัวแล้วดิฉันประทับใจห้องแรกที่สุดค่ะ
ซึ่งห้องแรกได้รวบรวมเกี่ยวกับ ประวัติโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประวัติบุคลากร
ที่มีชื่อเสียง ที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนได้สร้างเกียรติประวัติและเป็นที่
เชิดหน้าชูตาให้แก่โรงเรียน มากมาย เวลาได้ก้าวเข้าไปในห้องนั้น เหมือนว่าเราได้ย้อนเข้าไปในสมัย ก่อนจริงๆ ค่ะ มีทั้งกระดานดำ โต๊ะไม้ในสมัยก่อน มันดูขลังมาก ๆ :) หลังจากนั้นเลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้ พวกเราชั้น ม.5/9 ได้นำเอามา ทำเป็นละครสั้น ซึ่งพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ เพราะละครที่เราทำเหมือน เราได้นำเอาเรื่องจริงมาแสดงผ่านคนดู โดยเรื่องราวมีเนื้อความเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ตอนที่แสดงทุกคนต่างตื่นเต้น เกร็งว่าจะทำออกมาไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเราได้หยิบเอาเนื้อเรื่อง จริงทุกอย่างในการก่อตั้งโรงเรียนลำปางกัลยาณีขึ้น ทุกคนเลยเกร็งว่าจะเล่นไม่สมจริง แต่สุดท้ายด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นแล้ว ละครสั้นของเราก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์สามปอยดงเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้ดิฉันและเพื่อนชั้น ม.5/9 ได้รับความรู้ต่าง ๆ และได้ทำให้พวกเราเล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนลำปางกัลยาณี เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ
         Post by : น.ส. เฟ&am  

313 of 358
Post on : 14 February 2010 09:02:10 [ 118.172.111.22 ]
Homepage : http://gunamfon.hi5.com
Detail : หลังจากที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม ห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนแล้ว
ทำให้ดิฉันประทับใจมากค่ะ โดยส่วนตัวแล้วดิฉันประทับใจห้องแรกที่สุดค่ะ
ซึ่งห้องแรกได้รวบรวมเกี่ยวกับ ประวัติโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประวัติบุคลากร
ที่มีชื่อเสียง ที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนได้สร้างเกียรติประวัติและเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้แก่โรงเรียน มากมาย เวลาได้ก้าวเข้าไปในห้องนั้น เหมือนว่าเราได้ย้อนเข้าไปในสมัย ก่อนจริงๆ ค่ะ มีทั้งกระดานดำ โต๊ะไม้ในสมัยก่อน มันดูขลังมาก ๆ :) หลังจากนั้นเลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้ พวกเราชั้น ม.5/9 ได้นำเอามา ทำเป็นละครสั้น ซึ่งพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ เพราะละครที่เราทำเหมือน เราได้นำเอาเรื่องจริงมาแสดงผ่านคนดู โดยเรื่องราวมีเนื้อความเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ตอนที่แสดงทุกคนต่างตื่นเต้น เกร็งว่าจะทำออกมาไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเราได้หยิบเอาเนื้อเรื่อง จริงทุกอย่างในการก่อตั้งโรงเรียนลำปางกัลยาณีขึ้น ทุกคนเลยเกร็งว่าจะเล่นไม่สมจริง แต่สุดท้ายด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นแล้ว ละครสั้นของเราก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์สามปอยดงเป็นอย่างยิ่ง ที่ทำให้ดิฉันและเพื่อนชั้น ม.5/9 ได้รับความรู้ต่าง ๆ และได้ทำให้พวกเราเล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนลำปางกัลยาณี เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ ^^
  Post by : น.ส. เฟ&am  

312 of 358
Post on : 14 February 2010 09:02:34 [ 118.172.111.4 ]
Homepage : http://namfoneiba.hi5.com
Detail : จากการที่ฉันได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนทั้ง 4 ห้องนั้น ฉันรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งโรงเรียนที่ได้มีพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามพร้อมไปด้วยความรู้อีกมากมาย ในห้องที่1 ได้รุ้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ห้องที่2ประวัติพญาพรหมโวหาร ห้องที่3 ประวัติหอคำและห้องที่4 ประวัติเจ้าทั้ง7ตน และฉันยังได้เเสดงละครเป็นเรื่องราวของโรงเรียนลำปางกัลยาณีในอดีต ได้รุ้ถึงความยากลำบากของคุณครูและนักเรียนที่ช่วยกันย้ายตึกเรียน
ได้รุ้ถึงความสามัคคี ฉันเองไม่ผิดหวังเลยที่ได้เรียนโรงเรียนแห่งนี้
         Post by : น.ส.ณฐิกานต์ ฝั้นคำอ้าย ม.5/9 เลขที่ 1  

311 of 358
Post on : 14 February 2010 09:02:43 [ 112.142.125.27 ]
Homepage : http://ชั้น ม.5/9
Detail : จากการที่ดิฉันได้เข้าไปเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ของทาง.ร.ร.ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เคยรู้และไม่เคยรู้มาก่อนทั้ง4ห้องนั้นมีความหมายของตัวมันเองและสอดแทรกเนื้อหาสาระมากมายโดยเฉพาะห้องเกียรติยศร.ร.ทำให้ได้รู้ถึงความเป็นมาอย่างชัดเจนแต่ละห้องมีความสวยงามแตกต่างกันไปทุกห้องได้ให้ความรู้อย่างชัดเจนเหมาะแก่การศึกษาอย่างมากในห้องพิพิธภัณฑ์นี้ไม่ได้ให้ความรู้เฉพาะเรื่องของร.ร.ลำปางกัลยาณีแต่ได้ให้ความรู้ของจังหวัดลำปางอีกด้วย
  Post by : น.ส.ศิริพร การะกัน  

310 of 358
Post on : 14 February 2010 04:02:42 [ 118.172.113.217 ]
Homepage : http://เจนจิรา
Detail : จากการที่ฉันได้เข้าไปชมห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน ฉันประทับใจทั้ง4ห้องเลยค่ะ ทำให้ฉันได้รู้ประวัติของโรงเรียน ประวัติพญาพรหมโวหาร ประวัติหอคำ ประวัติเจ้าทั้ง7ตน และห้องของฉันยังได้แสดงละครเรื่องกว่าจะเป็นกัลยาณีอีกด้วย งานนี้จะประสบผลสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดความสามัคคีในห้อง และก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน และเพื่อนๆทุกคน ขอบคุณค่ะ
         Post by : เจนจิรา ฟูเต็มวงค์ เลขที่ 27 ม.5/9  

309 of 358
Post on : 14 February 2010 02:02:10 [ 113.53.141.179 ]
Detail : จากการที่ดิฉันได้ไปชมห้องพิพิธภัณฑ์ ดิฉันประทับใจในห้องที่1 กับ ห้องที่2 เพราะในห้องที่1นั้นทำให้ดิฉันได้รู้ถึงประวัติของลำปางกัลยาณี ที่บอกถึงการย้ายตึกของนักเรียนและชาวบ้านที่ช่วยกันย้ายตึกในครั้งนั้น และได้รู้ว่าเค้ามีการเรียนการสอนกันอย่างไร ส่วนห้องที่สองนั้น เป็นห้องของท่านพญาพรหมโวหารซึ่งเป็นกวีเอกแห่งล้านนาซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความวามารถในการแต่ง คร่าว เป็นอย่างมาก และดิฉันยังได้รู้ถึงบ้านเรือนของคนล้านนาในอดีต ถ้ามีโอกาศดิฉันก็อยากจะไปชมพิพิธภัฑ์นี้อีกครั้ง
  Post by : นางสาว รินรดา สมตัว ม5/9 เลขที่ 36  

308 of 358
Post on : 14 February 2010 02:02:05 [ 113.53.141.179 ]
Detail : จากการที่ดิฉันได้ไปชมห้องพิพิธภัณฑ์ ดิฉันประทับใจในห้องที่สอง เพราะห้องที่สอง เป็นห้องของท่านพญาพรหมโวหารซึ่งเป็นกวีเอกแห่งล้านนาซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความวามารถในการแต่ง คร่าว เป็นอย่างมาก และดิฉันยังได้รู้ถึงบ้านเรือนของคนล้านนาในอดีต ถ้ามีโอกาศดิฉันก็อยากจะไปชมพิพิธภัฑ์นี้อีกครั้ง
         Post by : รินรดา สมตัว  

307 of 358
Post on : 13 February 2010 07:02:17 [ 117.47.122.94 ]
Homepage : http://-
Detail : จากการที่ดิฉันได้เข้าร่วมชมห้องเกียรติยศทั้ง4ห้องดิฉันมีความประทับใจมากค่ะได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้รู้ถึงประวัติของจังหวัดลำปางของเรา และไดรู้ถึงบรรพบุรุษในสมัยต่างๆ รวมถึงการที่ดิฉันได้ประยุกต์เอาห้องเกียรติยศห้องแรกนำมาทำเป็นการแสดงละครในเรื่องกว่งจะเป็นกัลยาณีซึ่งดิฉันก็ได้ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย ดิฉันภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงในครั้งนี้เพราะเป็นการแสดงความยิ่งใหญ่ของโรงเรียนและการดูแลโรงเรียนจนมาถึงปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ
  Post by : น.ส. วารุณี ต๊ะอินทร์  

306 of 358
Post on : 13 February 2010 07:02:31 [ 203.155.226.138 ]
Homepage : http://ชั้น ม.5/9
Detail : ดิฉันประทับใจห้องเกรียติยศ และห้องของดิฉันได้นำความเป็นมาของห้อง
เกรียติยศมาแสดงเป็นละครเวที ซึ่งทำให้ดิฉันได้รู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนมากขึ้น และยังได้รู้อีกว่าการที่จะย้ายโรงเรียนหลังหนึ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ซึ่งการแสดงละครของห้องของดิฉันเป็นไปได้ด้วยดีและทำให้ดิฉันได้เห็นความสามัคคีที่ทุกคนได้ร่วมทั้งแรงกายทั้งแรงใจเพื่อให้งานออกมาดี
         Post by : น.ส.กุลธิดา เลิศหล้า เลขที่ 17  

305 of 358
Post on : 13 February 2010 02:02:42 [ 117.47.42.73 ]
Homepage : http://ม.5/9
Detail : ห้องที่ดิฉันประทับใจคือห้องเกีรยติยศเพราะว่าทำให้ฉันรู้ถึงความเป็นมาของโรงเรียนลำปางกัลยาณีว่าในสมัยก่อนโรงเรียนลำปางกัลยาณีมีการเรียนการสอนอย่างไร ได้รู้เกี่ยวกับบุคคลากรในโรงเรียนลำปางกัลยาณี และที่สำคัญที่สุดคือได้รู้ว่าโรงเรียนลำปางกัลยาณีก่อตั้งเมื่อไร ใครเป็นคนเปิดการเรียนการสอนเป็นคนแรก ในสมัยนั้นก็ยังมีการช่วยกันย้ายตึกทำให้รู้ถึงความสามัคคีของชาวบ้าน นักเรียน และคนอื่นๆที่มาช่วยกันย้ายตึก แล้วห้องของดิฉันยังได้นำห้องนี้มาจัดแสดงละครอีกด้วย
  Post by : น.ส.พัชริยา หล่อดี  

304 of 358
Post on : 12 February 2010 13:02:10 [ 117.47.122.211 ]
Detail : ห้องศูนย์วัฒนธรรมที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดคือ ห้องเกียรติยศ เพราะแสดงให้เห็นว่ากว่าจะเป็นโรงเรียนลำปางกัลยาณีนั้นมีจุดเริ่มต้นอย่างไร ใครเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ให้ความทุ่มเทแรงกายและแรงใจแค่ไหนกับโรงเรียน นักเรียนคนแรกเป็นใคร มีการเรียนการสอนแบบไหน นอกจากนั้นยังมีบุคคลที่ทำความดีงามมากมายหลายท่านให้กับโรงเรียนมีถ้วยรางวัลมากมาย และเหตุการณ์ที่ดิฉันประทับใจมาก คือ เหตุการณ์ย้ายตึกโรงเรียนแสดงให้เห็นความร่วมมือร่วมแรงกายและใจของนักเรียนคุณครูและชาวบ้านใกล้เคียงในการย้ายตึกค่ะ
หลังจากที่ได้เข้าชมห้องห้องศูนย์วัฒนธรรม ทำให้นักเรียนห้องม.5/9 ทุกคนรวมถึงดิฉันมีแรงบันดาลใจในการแสดงละครของสถาบันที่พวกเรารักและเคารพ พวกเราทุกคนจึงพยายามอย่างเต็มที่ ดิฉันก็ภูมิใจมากค่ะ ที่ได้ร่วมแสดงละครกับเพื่อนๆเพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ทราบถึงความเป็นมาและตระหนักว่ากว่าจะเป็นโรงเรียนลำปางกัลยาณีนั้นทุกๆคนมีการทุ่มเทแรงกายและแรงใจมากแค่ไหน
ขอขอบคุณคุณครู สามปอยดง ที่ได้จัดการแสดงนี้ขึ้นมา เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาอย่างดีและยังให้ประสบการณ์ที่ดีมากมายแก่ดิฉัน ขอบคุณเพื่อนๆในห้องทุกคนที่ให้ดิฉันมีส่วนร่วมในการแสดงครั้งนี้ค่ะ
         Post by : น.ส. สิรินัดดา แสงนิล ม.5/9 เลขที่ 11  

303 of 358
Post on : 12 February 2010 08:02:48 [ 222.123.215.57 ]
Homepage : http://อิศรีย์
Detail : ดิฉันประทับใจทั้ง 3 ห้องเลยค่ะ ที่ชื่นชอบและประทับใจเป็นพิเศษ คือห้องแรก ค่ะ เพราะทำให้ดิฉันได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนลำปางกัลยาณีอย่างละเอียด และได้ยกตัวอย่างห้องที่ 1 ห้องเกียรติยศมาแสดงละครอีกด้วย เห็นถึงความสานสามัคคีของหมู่คณะและเพื่อนร่วมห้องยิ่งมากขึ้น ทำให้ดิฉันเกิดความรักและเต็มทีกับการแสดงละคร ก่อนวันจริงที่พวกเราจะแสดงละคร พวกเราทำการซ้อมอย่างสนุกสนานไปกับการเล่นเป็นตัวละครของแต่ละคน พอมาถึงวันจริงที่พวกเราต้องมาแสดง บรรยากาศเกิดการตึงเครียดนิดหน่อย แต่พอแสดงบนเวทีก็ทำออกมาเต็มทีมาก เพราะพวกเราทุ่มเทและให้งานนี้ไปเต็มร้อย
ขอบคุณคุณครูสามปอย ที่ค่อยให้คำปรึกษา และพวกเราก็เต็มทีกับงานแสดงชิ้นนี้มากมาก รู้สึกประทับกับเพื่อน ๆ ทุกคน ที่ได้ร่วมใจกันสร้างความสามัคคีออกมาซึ้งกันและกัน
กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและสามารถพัฒนาพวกเราที่บางคนไม่กล้าแสดงออก ได้กล้าที่จะคิดและออกความคิดเห็นในแต่ล่ะเรื่อง เห็นถึงความสามารถดีดี ของทุก ๆ คน รู้สึกประทับมากมากเลยค่ะ
  Post by : อิศรีย์ รัตนสุภา ม.5/9 เลขที่ 10  

302 of 358
Post on : 12 February 2010 07:02:47 [ 222.123.215.57 ]
Homepage : http://นรินทร์ทิพย์
Detail : ดิฉันได้มีส่วนร่วมในการแสดงละคร ที่พวกเราจัดขึ้นกันภายในห้อง สิ่งที่ประทับใจคือ ได้มีประสบการณ์ ได้ฝึกการเเสดงออก เเละที่สำคัญคือ ได้เห็นเพื่อนๆแสดงศักยภาพของตัวเองซึ่งไม่เคยเห็น เป็นกิจกกรมที่ดีได้ฝึกอะไรอีกหลากหลายอย่าง

ขอขอบคุณ คุณครูสามปอยอย่างมากๆๆ ที่ได้ จัดกิจกรรมดีๆ และคอยเป็นที่ปรึกษาปัญหาทุกๆอย่าง ทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเล็กจะน้อย
         Post by : นรินทร์ทิพย์ มีแก้ว ม.5/9 เลขที่ 3  

301 of 358
Post on : 11 February 2010 12:02:44 [ 118.174.45.153 ]
Detail : ดิฉันประทับใจทุกห้องแต่ที่ประทับใจมากที่สุดก็คือห้องที่ 3 ที่เปนห้อง หอคำ ดิฉันคิดว่ามันเปนสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก ใจจริงๆ แล้วดิฉันก็อยากจะให้มีอยุ่เพราะจะได้ให้เยาวชนคนรุ่งหลังได้ รู้ได้เห็นถึงความสวยงามบ้านเมืองเรา ดิฉันภาคภูมิใจ ที่มีโอกาศได้เห็นแม้ว่าจะเปนการจำลองก็ตาม แค่เท่านี้ก็เหมือนได้เหนของจริง แล้ว ชอบค่ะ ^^
  Post by : วิไลลักษณ์ สายตุ่นแก้ว  

300 of 358
Post on : 11 February 2010 12:02:54 [ 118.174.45.153 ]
Detail : .
         Post by : ยุ่น  

299 of 358
Post on : 11 February 2010 11:02:26 [ 110.164.229.247 ]
Detail : love lks
  Post by : jd  

298 of 358
Post on : 10 February 2010 15:02:40 [ 180.183.98.19 ]
Homepage : http://สาวิน
Detail : การที่ได้ไปดูพิพิธภันท์ของโรงเรียนลำปางกัลยาณีนั้น
ผมประทับใจห้องแรกครับเพราะว่าห้องนี้แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้น มีทั้งโต๊ะตัวแรกของโรงเรียน และมีบุคคลที่ทำตวามดีงามให้กับโรงเรียนและมีทั้งรางวัลมากมาย สุดท้ายที่ผมชอบที่สุดคือรูปการย้ายตึกของโรงเรียนเพราะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้หญิงและความสามัคคีของชุมชนรอบข้างของโรงเรียนด้ย
         Post by : สาวิน ทองลอย  

297 of 358
Post on : 29 January 2010 04:01:15 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ดิฉันได้รับความรู้มากมายในการเข้าไปชม
ศูนย์วัฒนธรรมได้รู้ประวัติเชื้อเจ้าเจ็ดตน
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
รู้จักเจ้าผู้ปกครองนครลำปางมากขึ้น
  Post by : ระพีพรรณ รูปัน เลขที่45 มใ6/3  

296 of 358
Post on : 29 January 2010 04:01:29 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รับความรู้มากมายหลังจากที่ได้ไปชมห้องวัฒนธรรม
         Post by : ระพีพรรณ รูปัน  

295 of 358
Post on : 26 January 2010 07:01:25 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์วัฒนธรรมเพราะห้องศูนย์วัฒนธรรมเป็นห้องที่ได้รวบรวมความรู้และประวัติความเป็นมาที่สำคัญหลายอย่างของจังหวัดลำปางไว้ ห้องศูนย์วัฒนธรรมมีเอกลักษณ์และความงดงามไว้มากมาย การที่โรงเรียนของเรามีห้องศูนย์วัฒนธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างมาก
  Post by : อัมพร ทิพย์มูล 35 4/7  

294 of 358
Post on : 26 January 2010 07:01:52 [ 61.7.235.50 ]
Detail : จากการที่ได้เยี่ยมชมห้องศูยน์วัฒนธรรม สามารถรับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนลำปางกัลยาณีตั้งเเต่เริ่มก่อตั้ง รู้ถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำปางที่ได้รู้ตั้งเเต่ผู้เริ่มก่อตั้ง ผู้ที่ปกป้องเเละผู้ที่กอบกู้ผืนเเผ่นดินจังหัวดลำปาง
ที่ได้มีที่อยู่อาศัยมาจนถึงปัจจุบันนี้ รู้ประวัติความเป็นมาของพญาพรหมโวหาร
ท่านเป็นนักเขียนค่าวที่เก่งที่สุด มีทั้งเเปลเป็นภาษาเพื่อที่จะได้ให้ชาวต่างประเทศอ่านได้ถูกต้องตามความรู้สึกของผู้เขียน
         Post by : จุรีรัตน์ ไชยศร  

293 of 358
Post on : 26 January 2010 07:01:45 [ 61.7.235.50 ]
Detail : หลังจากที่กระผมได้เข้าเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมที่สร้างไว้มีความงดงาม ประทับใจมาก แต่ละห้องก็จะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป แต่ประทับใจที่สุดคือห้องแรก นามว่า ห้องเกียรติยศ จะเป็นห้องที่กล่าวถึงตำนานประวัติศาสตร์ของลำปาง และความเป็นมาของโรงเรียนลำปางกัลยาณีว่ามีความเป็นมาอย่างไร ทำให้กระผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ที่ลำปางและได้มาอยู่ที่โรงเรียนลำปางกัลยาณีนี้ ....

ปล.* เม้นใหม่เพราะลืมเขียนชั้นเลขที่
  Post by : อนุศิลป์ ธรรมวงค์งาม 4/7 เลขที่30  

292 of 358
Post on : 26 January 2010 07:01:15 [ 61.7.235.50 ]
Detail : จากการที่ได้เข้ารับชมห้องศูนย์วัฒนธรรมของโรงเรียนลำปางกัลยาณีแล้ว ทำให้ผมได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนลำปางกัลยาณีอย่างลึกซึ้ง รู้จักนักกวีแห่งเมืองล้านนา คือ ท่านพญาพรหมโวหาร ซึ่งผลงานของท่านดังไปทั่วโลก ซึ่งท่านจะถนัดในการเขียนค่าว และได้รู้จักถึงโครตเหง้าของเมืองลำปางว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร และรู้ที่มาของเรื่อง\"เชื้อเจ้าเจ็ดตน\" ^^
         Post by : กิตติพิชญ์ จินะใจ  

291 of 358
Post on : 26 January 2010 07:01:13 [ 61.7.235.50 ]
Detail : หลังจากที่กระผมได้เข้าเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมที่สร้างไว้มีความงดงาม ประทับใจมาก แต่ละห้องก็จะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป แต่ประทับใจที่สุดคือห้องแรก นามว่า ห้องเกียรติยศ จะเป็นห้องที่กล่าวถึงตำนานประวัติศาสตร์ของลำปาง และความเป็นมาของโรงเรียนลำปางกัลยาณีว่ามีความเป็นมาอย่างไร ทำให้กระผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาอยู่ที่ลำปางและได้มาอยู่ที่โรงเรียนลำปางกัลยาณีนี้ ....
  Post by : นายอนุศิลป์ ธรรมวงค์งาม  

290 of 358
Post on : 26 January 2010 06:01:31 [ 61.7.235.50 ]
Detail : หลังจากที่ดิฉันได้เข้าไปเยี่ยมชมห้องศูนย์วัฒนธรรมดิฉันได้รับความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ ได้เห็นความสวยงามของหอคำหลวง ได้รับรู้ถึงความเป็นมาของจังหวัดลำปางได้รับรู้ถึงความยากลำบากในการย้ายโรงเรียน ได้รู้ว่าลำปางก็มีกวีที่มีชื่อเสียงคือ พญาพรมโวหาร และได้เห็นภาพวาดสีน้ำมันที่สวยงาม
         Post by : น.ส.ชลิตา สุวรรณทรัพย์ ม.4/3 เลขที่ 6  

289 of 358
Post on : 26 January 2010 06:01:45 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รับความรู้จากเข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์วัฒนธรรมคือทราบถึงประวัติความเป็นมาของประวัติเจ้า๗ตนผู้ครองนครลำปางว่ามีประวัติที่น่าจดจำ มีสาระความรู้มากมายที่เราหาดูหาชมจากที่ไหนไม่ได้ ห้องศูนย์วัฒนธรรมได้รวบรวมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมหลายอย่างไว้เช่นได้รวบรวมและยกย่องผลงานของพญาพรมโวหารที่เป็นผู้ที่ประพันธ์ค่าว๔บทและผลงานต่างๆอีกมากมาย ทำให้ผู้ที่เข้าชมมีความประทับใจอย่างมาก ทำให้ดิฉันคิดว่าเราควรภูมิใจในความเป็นเด็กลำปางกัลยาณี
  Post by : น.ส. ธัญญารัตน์ ห้อขุนทศ 4/8 14  

288 of 358
Post on : 26 January 2010 06:01:36 [ 61.7.235.50 ]
Detail : จากที่ผมได้เข้าไปในห้องศูนย์วัฒนธรรม
-ผมได้รู้ความเป็นมาของ คณย่า แคลระ
และความเป็นมาของโรงเรียน นักเรียนดีเด่น และรางวัลต่างๆที่ได้จากการแข่ง ขัน
-ได้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของท่าน พญาพรหมโวรหาร ที่ท่านได้แต่งคร่าวต่างๆ
-ได้ความรู้เรื่องประวัติของหอคำ และ เจ้า 7 ตน ที่ทำให้มีจังลำปางในปัจจุบันนี้
และยังได้แบบอย่างที่ทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
         Post by : อาทิตย์ อินทะปัญโญ 4/3 26  

287 of 358
Post on : 03 December 2009 05:12:00 [ 61.7.235.50 ]
Detail : จากการที่ได้เข้าไปเยี่ยมชม ห้องศูย์วัฒนธรรมก็ทำให้ทราบว่ามีทั้งหมด 4 ห้อง ซึ่งห้องที่ 1 คือห้องประวัติโรงเรียนลำปางกัลยาณี ห้องที่ 2 ห้องพญาพรมโวหาร ห้องที่ 4 คือห้องเชื้อเจ้า 7 ตน ซึ่งเป็นห้องที่ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุด เพราะในห้องมีกลอนเป็นภาษาล้านนา มีประวัติของพญาพรมโวหาร และที่สำคัญมีบ้านที่เป็นลักษณะบ้านล้านนาในอดีต ๙งจำลองได้เหมือนจริงมาก ทำให้ได้รู้ลักษณะของอักษรล้านนา และอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามที่ 4 ห้องก็มีความสำคัญมาห เพราะเป็นห้องศูนย์วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวล้านนา ดังนี้นข้าพเจ้าจึงอยากเชิญชวน เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และชาวลำปางที่สนใจ มาดูชม และศึกษาในห้องศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณีค่ะ
  Post by : จุฑารัตน์ สะกะวงค์  

286 of 358
Post on : 03 December 2009 05:12:38 [ 61.7.235.50 ]
Detail :
         Post by : จุฑารัตน์ สะกะวงค์  

285 of 358
Post on : 03 December 2009 03:12:07 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำปางและได้เรียนเกี่ยวกับความเป็นมาของชาวบ้านในสมัยก่อน
  Post by : น.ส.ศศิธร นกต่อ ม.6/8 เลขที่ 5  

284 of 358
Post on : 03 December 2009 03:12:17 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รู้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยก่อนและได้เห็นโคลงภาษาอังกฤษรู้สึกภูมิใจมากและได้รู้จักผู้ที่ปกครองจังหวัดลำปางในสมัยต่างๆ
         Post by : น.ส.วราภรณ์ นันทวงค์ ม.6/8 เลขที่ 15  

283 of 358
Post on : 03 December 2009 03:12:43 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รู้ถึงกษัตริย์ที่เคยปกครองล้านนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง และรู้ว่ากษัตริย์พระองค์ใดที่ให้ความสำคัญแก่บ้านเมืองในด้านใด ๆ ได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นจังหวัดลำปางมากยิ่งขึ้น และยังได้รู้ว่าสมัยก่อนมีการใช้ชีวิตอย่างไร มีการกิน การอยู่ อีกอย่างหนึ่งที่เราได้รับจากคนสมัยก่อนคือภูมิปัญญาที่ปู่ ย่า ตา ยาย ได้มอบไว้ให้ลูกหลานและได้ใช้จนถึงปัจจุบันนี้
  Post by : น.ส. ชุติกาญจน์ แรกข้าว ม.6/8 เลขที่ 8  

282 of 358
Post on : 03 December 2009 03:12:32 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำปางและได้เห็นตัวหนังสือล้านนาและโคลงภาษาอังกฤษแล้วได้รู้วิถีชีวิของชาวบ้านด้วย
         Post by : น.ส.วิจิตรา ซาวสืบ ม.6/8 เลขที่ 16  

281 of 358
Post on : 03 December 2009 03:12:08 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ดูแล้วรู้สึกภูมิใจและได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำปางและชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตได้รู้จักกวีของชาวลำปางด้วย
  Post by : วิภาดา ก้อใจ ม.6/8 เลขที่ 18  

280 of 358
Post on : 02 December 2009 16:12:57 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รับความรู้ของภาคเหนือในอดีต ว่า เป็นอย่างไร หรือว่า มีประโยชน์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน เช่นเรื่องการเรียนที่ทำให้เห็นว่า สมัยก่อนเขาลำบากมากยังสามารถเรียนได้แต่ในสมัยนี้เราสบายกว่าก็ค้องเรียนได้เหมือนกัน
         Post by : นาย สุวิชา จาวะลา เลขที่ 47 ชั้น 6/8  

279 of 358
Post on : 02 December 2009 16:12:22 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รับความรู้เกี่ยวกับล้านนาเพิ่มมากขึ้นในหลายๆเรื่อง เช่น การปลูกบ้านในสมัยก่อน การเรียนในอดีต และ ประวัติเจ้าเมืองลำปา ซึ่งความรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ในยุคปัจจุบัน เช่น การ ปลูกบ้านเป็นต้น
  Post by : นางสา ววรภา คำทา เลขที่ 43 ม.6/8  

278 of 358
Post on : 02 December 2009 16:12:48 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้ความรู้เยอะมาก ทั้งเรื่อง ประวัติเจ้าเมืองชาวลำปางในอดีต ทั้งการเรียนในสมัยก่อน และที่ชอบที่สุดคือการปลูกบ้านแบบโบราณเพราะดูแล้วน่าจะอยู่สบายดี
         Post by : นาย ปิยวัฒน์ ตรัสสุภาพ เลขที่ 38 ม6/8  

277 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:37 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รับความรู้มากมายแต่ที่ชอบจริงๆคือ ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับการเรียนของคนสมัยก่อนวา ถึงเขาจะเรียนลำบากมากกว่าเราก็สามารถเรียนได้ และเราต้องสามารถเรียนให้ได้ดีกว่าคนรุ่นก่อน
  Post by : นางสาว จิราพร ปัญญาสอน เลขที่ 6 ม.6/8  

276 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:06 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รับความรู้หลายอย่างค่ะ แต่ที่ชอบที่สุดคือ การเรียนแบบสมัยก่อน พอเห็นแล้วอยากลองไปเรียนแล้วเอามาเทียบกับสมัยปัจจุบันว่า เรียนแบบลำบากกับสบายแบบไหนจะสบายกว่ากัน
         Post by : นางสาว จิราพรรณ จันทร์เกลี้ยง เลขที่ 32 ม.6/8  

275 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:52 [ 118.172.110.3 ]
Detail : หกดกหดหกด
  Post by : กหดกหดกหดกห  

274 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:59 [ 118.172.110.3 ]
Detail : มีความรู้มากมายที่ได้รับจากการที่ไปรับชมห้องนั้นแต่ที่ชอบจริงๆคือ การปลูกบ้านแบบสมัยก่อน เพราะว่าเป็นบ้านแบบที่โปร่งสบายและทำให้คิดถึงสมัยก่อนเพราะเมื่อก่อนบ้านของผมคล้ายๆแบบนี้
         Post by : นาย อัฐภูมิ พรมเรือง เลขที่ 26 ม.6/8  

273 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:45 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รู้ว่า บ้านสมัยก่อนนั้นปลูกยังไง อยู่ยังไง และมีความสบายอย่างไร และสามารถนำมาเปรียบเทียบและปรับปรุงกับการปลูกบ้านในปัจจุบันได้ เป็นอย่างดี
  Post by : นางสาว แสงเดือน ไชยทะนุ เลขที่ 22 ม.6/8  

272 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:48 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับ ประวัติเจ้าผู้ครองเมืองลำปางในสมัยก่อน เป็นอะไรที่น่าเก็บเกี่ยวเป็นความรู้ เนื่องจากเราเป็นชาวลำปางการที่ไม่รู้จักเกี่ยวกับประวัติเมืองของตัวเองเป็นเรื่องที่อาย มาก
         Post by : นาย อลงกฎ เพลงศิลปวัฒนา เลขที่ 25 ม.6/8  

271 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:34 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รู้ว่า บ้านสมัยก่อนนั้นปลูกยังไง อยู่ยังไง และมีความสบายอย่างไร และสามารถนำมาเปรียบเทียบและปรับปรุงกับการปลูกบ้านในปัจจุบันได้ เป็นอย่างดี
  Post by : นางสาว แสงเดือน ไชยทะนุ  

270 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:27 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รับความรู้มากมายแต่ที่ชอบจริงๆคือ ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับการเรียนของคนสมัยก่อนวา ถึงเขาจะเรียนลำบากมากกว่าเราก็สามารถเรียนได้ และเราต้องสามารถเรียนให้ได้ดีกว่าคนรุ่นก่อน
         Post by : นางสาว จิราพร ปัญญาสอน  

269 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:47 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รับความรู้เกีย่วกับบ้านล้านนา ว่าคนสมัยก่อนสร้างอะไรบ้าง อล้วมีการดพเนินชีวิตอย่างไร และสามารถนำความรู้นี้มาใช้ในชีวิตในปัจจุบันได้ เช่น การปลูกบ้านที่ทำให้อากาศถ่ายเทสะดวกเหมือนในอดีต
  Post by : นาย ณัฐณิชา อริยะเครือ เลขที่ 2 ม.6/8  

268 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:10 [ 118.172.110.3 ]
Detail : จากการที่ได้ไปชมบ้านในสมัยก่อน ก็รู้สึกนึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นเด็กเพราะ ตอนเด็กบ้านตัวเองก็มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ แต่ในตอนนี้ ก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะ แต่ว่าที่บ้านก็ยังมีของใช้ในสมัยอดัตคล้ายๆกันอยู่บ้าง
         Post by : นางสาว พัชรภา จันทร์แก้ว เลขที่ 12 ม.6/8  

267 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:19 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รับความรู้เรื่อง บ้านแบบล้านนา ว่ามีการสร้างเหนือพื้นดิน มีที่ล้างเท้าก่อนจะขึ้นบ้าน มีการเก็บอาการแบบวางไว้บนเตาถ่าน โดยไม่มีแมลงมาตอมเหมือนอย่างปัจจุบัน ลักษณะตัวบ้านมีอากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งต่างจากแบบปัจจุบัน
  Post by : นางสาว พรรณิภา สุวรรณสม เลขที่ 11 ม.6/8  

266 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:40 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รับความรู้เกี่ยวกับบ้านในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นบ้านที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเหมือนในสมัยปัจจุบัน
         Post by : นางสาว ณัฏฐ์ชวัล ใจสีมา เลขที่ 33 ม.6/8  

265 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:39 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รับความรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแต่งโคลง วิถีชีวิตของคนสมัยก่อน การเรียนการสอนในอดีตของนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี และที่สำคัญคือ ประวัติเจ้าเมืองลำปางในสมัยอดีต ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรศึกษาไว้ เพราะเราทุกคนคือลูกหลานชาวลำปาง
  Post by : นางสาว ปองขวัญ แปงสาย เลขที่ 10 ม.6/8  

264 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:19 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รับความรู้เกี่ยวกับห้องเรียนสมัยโบราณ ว่ามีความแตกต่างกับสมัยปัจจุบันอย่างไรบ้าง ทำให้ได้รู้สึกว่าสมัยโบราณมีความยากลำบาก ไม่สบายเหมือนสมัยปัจจุบัน
         Post by : นางสาว กมลวรรณ แก้วจันทร์เพชร เลขที่ 1 ม.6/8  

263 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:58 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รับความรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแต่งโคลง วิถีชีวิตของคนสมัยก่อน การเรียนการสอนในอดีตของนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี และที่สำคัญคือ ประวัติเจ้าเมืองลำปางในสมัยอดีต ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรศึกษาไว้ เพราะเราทุกคนคือลูกหลานชาวลำปาง
  Post by : นางสาว ปองขวัยแปงสาย เลขที่ 10 ม.6/8  

262 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:05 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รับความรู้เรื่องการแต่งโครงล้านนา และได้รับการพัฒนาเรื่อยๆ จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปยังต่างประเทศ จึงมีการแต่งโคลงเป็นภาษาอังกฤษ
         Post by : นางสาว พัฒน์นรี สีตลรัศมี เลขที่ 39  

261 of 358
Post on : 02 December 2009 15:12:52 [ 118.172.110.3 ]
Detail : ได้รู้ประวัติเกี่ยวกับโรงเรียนลำปางกัลยาณีว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไร ทำให้อยากเรียนในโรงเรียนแห่งนี้มากขึ้น และได้คิดว่าเรียนในสมัยนี้สบายกว่าสมัยก่อนมากมายจริงๆ
  Post by : นางสาว มนันยา สายเครือคำ เลขที่ 13 ม.6/8  

260 of 358
Post on : 02 December 2009 14:12:04 [ 180.183.97.131 ]
Homepage : http://-
Detail : การที่ได้ไปดูห้องศูนย์วัฒนธรรมนั้นดิฉันชอบทั้ง4ห้องเลยแต่ที่ชอบมากที่สุดคือห้องศิยษ์เก่าดีเด่น เพราะการที่ได้ไปเห็นนั้นเป็นแรงกระตุ้นให้ดิฉันตั้งใจเรียนขึ้นและหวังว่าในอนาคตนั้นคงจะมีรูปของฉันติดอยู่ในนั้นบ้าง
         Post by : น.ส. ศิโรรัตน์ สัตยารักษ์ ชั้น ม6/8 เลขที่ 28  

259 of 358
Post on : 02 December 2009 14:12:23 [ 180.183.97.131 ]
Homepage : http://-
Detail : ดิฉันรู้สึกประทับใจมากกับภูมิปัญญาของชาวล้านนา และยังรู้สึกประทับใจกับภาพของกษัตริย์ทั้ง 7พระองค์อีกด้วยถึงแม้ดิฉันไม่เคยได้เห็นมาก่อนพอได้เห็นทำให้รู้สึกขนลุก
  Post by : น.ส. รุ้งระวี อ่อนอ่างคำ ชั้นม6/8 เลขที่ 14  

258 of 358
Post on : 02 December 2009 14:12:26 [ 117.47.123.35 ]
Detail : [c=11]ข้าพระเจ้าได้รับรู้ความเป็นมาของโรงเรียนลำปางกัลยาณีตั้งเเต่อดีตถึงปัจจุบันรวมถึงความสามัคคีในการยกอาคารเรียนเเละได้รับความรู้ของชาวล้านนาสมัยก่อนว่ามีการถนอมอาหารอย่างไรการสร้างเรือนล้านนาให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเเละความรู้ของกษัตริย์ล้านนาทุกพระองค์[/c]
         Post by : นายเกียรติศักดิ์ เที่ยงธรรม ม.6/8 เลขที่31  

257 of 358
Post on : 02 December 2009 11:12:42 [ 118.174.39.193 ]
Homepage : http://-
Detail : การที่ได้เข้าไปชมที่ห้องศูนย์วัฒนธรรม ดิฉันชอบห้องที่1มากที่สุดเพราะว่าในห้องที่1มีรูปของคุณย่าแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ ซึ่งท่านเป็นบุคคลที่สำคัญของโรงเรียนลำปางกัลยาณีเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนลำปางกัลยาณีขึ้นค่ะ และในห้องนั้นยังมีห้องเรียนในสมัยก่อนทำให้รู้ว่าในสมัยนั้นยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนสมัยนี้
  Post by : ณัฐชนก อินสี ชั้น ม.6/8 เลขที่ 34  

256 of 358
Post on : 01 December 2009 14:12:32 [ 180.183.102.179 ]
Detail : จากการที่ดิฉันได้เข้าไปดูก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวล้านนาในสมัยก่อนว่าใช้ชีวิตกันแบบไหนและยังได้เห็นการเรียนการสอนในอดีตที่ไม่เคยรู้มาก่อนและยังได้เห็นความสามัคคีของนักเรียนที่ช่วยกันยกโรงเรียนทำให้ฉันรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้
         Post by : น.ส. วิชุดา กิ่งลังกา ม6/8 เลขที่ 17  

255 of 358
Post on : 24 November 2009 15:11:32 [ 118.172.106.143 ]
Detail : ผมไม่ได้ไปดูห้องเนื่องจากวันนั้นไม่ได้มาโรงเรียน แต่จากที่ผมได้ฟังเพื่อนๆที่ออกไปวิเคราะห์ก็ได้รู้ว่า ห้องทุกห้องนั้น มีแบบอย่างวิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านของคนรุ่นก่อน ให้เราเห็นซึ่งเราสามารถ นำมาปรับปรุงใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เช เช่นในเรื่องการ ปลูกบ้าน เป็นต้น
  Post by : นาย กิติคุณ กิติยามาศ เลขที่ 2 ห้อง ม.6/8  

254 of 358
Post on : 19 November 2009 06:11:52 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รู้ภูมิปัญญาของล้านามากขึ้น
         Post by : นาย สุวิชา จาวะลา ม.6/8 เลขที่47  

253 of 358
Post on : 06 November 2009 05:11:33 [ 61.7.235.50 ]
Homepage : http://-
Detail : เข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ที่สร้างไว้มีความงดงาม ประทับใจมากเลยคะ แต่ละห้องก็จะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป ห้องแรกคือห้องเกียรติยศ จะกล่าวถึงตำนานประวัติศาสตร์ของลำปาง และความเป็นมาของโรงเรียนลำปางกัลยาณีว่ามีความเป็นมาอย่างไร ห้องที่สองห้องพญาโวหาร จะกล่าวถึงการใช้วิถีชีวิตของคนในสมัยก่อน และมีการจำลองหุ่นของท่านพญาพรหมโวหารกวีเอกของล้านาอีกด้วย ห้องที่สามคือ ห้องของเจ้าพ่อบุญวาทย์จะมีการจำลองหอคำ และห้องสุดท้ายคือห้องที่เกี่ยวกับบรรดากษัตริย์ที่ปกครองเมืองลำปางมาตั้งแต่อดีต นี่แหละคือสิ่งที่คนลำปางควรจะภาคภูมิใจคะ
  Post by : น.ส อัญชลี ทองคำ  

252 of 358
Post on : 05 November 2009 06:11:37 [ 61.7.235.50 ]
Detail :
         Post by :  

251 of 358
Post on : 09 September 2009 04:09:09 [ 61.7.235.50 ]
Detail : -
  Post by : จักรพงษ์ สาระ  

250 of 358
Post on : 19 May 2009 11:05:36 [ 222.123.215.115 ]
Detail :
         Post by : ภาวิดา สร้อยคำ  

249 of 358
Post on : 25 February 2009 11:02:29 [ 117.47.124.168 ]
Detail : คิดถึงป้าสามและก็พี่ๆทั้ง2คนด้วย เข้ามาดูรูปแล้วคิดถึงวันเก่าๆๆจังเลย
  Post by : ปู เพชรดา  

248 of 358
Post on : 26 January 2009 13:01:52 [ 125.25.54.34 ]
Detail :
         Post by : Nice_Deknad  

247 of 358
Post on : 10 January 2009 02:01:59 [ 222.123.128.178 ]
Detail : จากการได้เข้าเว็บบอร์ด รู้สึกประทับใจกับการแสดงมากๆ โดยเฉพาะการแสดงของประเทศศรีลังกา ถึงแม้ท่าเต้นทำได้ยากมาก แต่กลับสวยงามและให้ความรู้สึกที่น่าเกรงขามแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความอ่อนโยนและสวยงามมากๆ
  Post by : รัตนโชติ พิณพิมานสาน ม.5/9 เลขที่ 20  

246 of 358
Post on : 10 January 2009 02:01:16 [ 222.123.128.178 ]
Detail : ได้รับความเพลิดเพลินจากการรับชมการแสดงนาฏศิลป์ โดยเฉพาะการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่น มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย นอกจากนี้แล้วยังได้รับชมภาพการแสดงการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ มีความสวยงามมากๆ
         Post by : รัตนโชติ พิณพิมานสาน  

245 of 358
Post on : 17 November 2008 12:11:35 [ 222.123.82.89 ]
Detail : สวัสดีค่ะเอารูปลงเยอะๆนะค่ะ บางครั้งก็ได้ทำงานเกี่ยวนาฏศิลป์จะได้มาก๊อบรูป
  Post by : ปู เพชรดา  

244 of 358
Post on : 22 October 2008 02:10:15 [ 118.172.165.12 ]
Detail : สาระเพิ่มม.4-5.-6 ลำปางเลือกเรียนนาฏศิลป์อะไรค่ะ
         Post by : ครูนาฏศิลป์  

243 of 358
Post on : 07 September 2008 05:09:42 [ 117.47.225.104 ]
Homepage : http://www.computerchiangmai.com
Detail : ทาง computerchiangmai ได้จัดทำนิตยสารบนอินเตอร์เน็ตขึ้น

โดยนิตยสารจะมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สนใจเข้าอ่านได้ฟรี ที่ เว็บไซด์ www.computerchiangmai
  Post by : computerchiangmai  

242 of 358
Post on : 18 August 2008 03:08:34 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ฉันคิดว่าเป็นการดีที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพราะว่าเป็นการเผยแพร่และเป้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้รุ่นหลังเราได้รู้จัก
         Post by : ชุรานุท วงค์เขียวศิริ เลขที่ 5 ม.6/5  

241 of 358
Post on : 18 August 2008 03:08:35 [ 61.7.235.50 ]
Detail : หลังจากที่ได้ทำรายงานรูปเล่ม และแสดงละครเวทีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านในภาคเหนือกับเพื่อนๆ ร่วมห้อง ก็รู้สึกเข้าใจมากขึ้นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในภาคเหนือมากขึ้น
  Post by : พิรุณี สิรสุนทร ห้อง 6/5 เลขที่ 17  

240 of 358
Post on : 18 August 2008 03:08:55 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าโชคดีมากที่ได้มีโอกาสได้เรียนวิชานาฎศิลป์
เพราะว่าวิชานี้มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยเป็นอย่างมาก
ยิ่งข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ ได้มีโอกาสแสดงละครที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว
ก็ยิ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกชอบใจและคิดว่าพวกเราควรจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
ประเพณีท้องถิ่นของเราไว้ ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้ไปในตัวแล้ว
ข้าพเจ้าก็ได้ใช้ภาษาท้องถิ่นและได้เผยแพร่สิ่งดี ๆ ให้กับรุ่นน้องและ
คนรุ่นหลัง ข้าพเจ้าก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ทางหมวดที่เป็นผู้นำในการ
ที่เห็นความสำคัญของประเพณีไทย และข้าพเจ้าดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
         Post by : ณัฐรมณ ขานหยู เลขที่ 7 ม.6/5  

239 of 358
Post on : 07 July 2008 18:07:12 [ 145.53.106.226 ]
Homepage : http://www.vooks.nl
Detail : Dear dancers,

Today I have been in your workshop in de Wereld Parade in Brunssum (The Netherlands). You all look beautiful. You have very nice costumes. You dance very, very good. In the workshop I tried to move my hands like you, but that seems to be very difficult. Thank you very much for your patience and for the experience. I enjoyed it very much.

Best wishes,
Caroline Dijkman
You can see me on
http://www.youtube.com/watch?v=1irnAE8z0ME
  Post by : Vooks  

238 of 358
Post on : 30 June 2008 01:06:00 [ 202.69.136.147 ]
Detail : อยากเที่ยวต่างประเทศด้วย
         Post by : นริศา ขัดทะเสมา  

237 of 358
Post on : 25 June 2008 02:06:45 [ 58.9.162.63 ]
Detail : คิดถึงอาจารย์สามปอยดงและอาจารย์วีณาค่ะ ไม่รู้จะยังจำนักเรียนคนนี้ได้หรือเปล่าจบมาตั้งแต่ปี 31 แล้ว ไม่มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนเลย ถ้าอาจารย์ทั้งสองเจอจะจำ เจ้าแขกได้หรือเปล่าค่ะ
  Post by : parichat  

236 of 358
Post on : 20 June 2008 14:06:15 [ 118.172.106.153 ]
Detail :
         Post by : วุฒไกร สายแปง  

235 of 358
Post on : 20 June 2008 13:06:42 [ 118.172.107.209 ]
Detail : ไม่ได้ตั้งใจ
อ่านแล้ว อย่าหยุด กรุณาอ่านต่อ เพราะคุนได้โดนคำสาปนี้ไปแล้ว…. อ่านต่อเลย
เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนึงในจ. พิษณุโลก เด็กคนนี้ชื่อนิ้งเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ สาม วันนั้นเป็นวันสอบซ่อม นิ้งได้มาที่ รร เพื่อที่จะสอบซ่อม ระหว่างที่รอเพื่อน ๆ อยู่นั้น นิ้ง ก้อเหลือบไปเห็นสิ่ง ๆ หนี่ง เขาเดินเข้ไปใกล้ ๆ กับสิ่ง ๆ นั้น มันคือกล่องใส่กระดาษกล่องหนึ่ง นิ้งนั้นไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร แต่เขาก้อได้เก็บกล่องนั้นไป หลังจากที่เขาสอบซ่อมเสร็จแล้ว นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อกลับบ้านทันที พวกเขาอยากรู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ ตกกลางคืนนิ้งและเพื่อน ๆ ก้อไปสนาม เดะเล่นและเปิดกล่อง ๆ นั้น ข้างในกล่องมีกระดาษสีดำเขียนอยู่หนึ่งแผ่น ในกระดาษแผ่นนั้นเขียนไว้ว่า * สวัสดี เราชื่อ”เปลวเทียน”เป็นเด็กนักเรียนคนนึง เราถูกฆาตกรโรคจิด ข่มขืนและค่าหมกอยู่ในป่าแห่งหนี่ง ที่นั่นหนาวเหน็บไม่มีแม้แต่เสียงหายใจของมนุษย์ เราพยายามร้องให้คนมาช่วยแต่ก้อไม่มีคายมา ตอนนี้เราเหงาเหลือเกิน จะมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเราบ้างไหม ถ้าเทอไม่อยากให้เราลากเทอมาอยู่เป็นเพื่อนกันเรา จากนี้ไปเป็นเวลา 7 ชั่วโมง ขอให้เทอก็อปข้อความข้างบนนี้ ส่งต่อให้สื่ออะไรก้อได้ เป็นจำนวน 10 coppy แต่ถ้าเธอไม่ทำตาม อีก 7 ชั่วโมงนี้ฉันจะไปตามเทอมอยู่เป็นเพื่อน * หลังจากที่นิ้งได้อ่านนั้น เอก้อไม่เชื่อ และคิดว่ามีคนมาแกล้งเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระ และไม่ยอมทำตาม 7 ชั่วโมงให้หลัง นิ้งและเพื่อน ๆ ก้อตาย โดยที่ไม่มีสาเหตุ ***********************************- เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง จนถึงขณะนี้ หมอและตำรวจยังไม่สามารถรู้ได้ว่า เด็กเหล่านั้นตายได้เช่นไร __________ ตอนนี้พวกเทอได้อ่านกระทู้นี้ ก้อคงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด นั่นคือ เทอจะต้อง copy ข้อความนี้เป็นจำนวน 10 copy แต่ถ้าเทอไม่ทำตามที่เด็กคนนั้นขอ เทอจะต้องไปอยู่เป็นเพื่อกับเด็กคนนั้น อีก 7 ชั่วโมงให้หลัง ขอให้พวกเทอทุกคนโชคดี
(ปล ห้ามส่งมายังคนเดิมที่ส่งมาอีก ไม่งั้นจะรับโทษฐานคืน ตาย!!!!!
กลัวตายอ่า เลยส่งต่อ
  Post by : 555  

234 of 358
Post on : 10 June 2008 12:06:18 [ 61.90.211.243 ]
Detail : การรำฟ้อนวีเป็นการรำที่สวยงามซึ่งเป็นการเเสดงของภาคเหนือ ควรอนุรักษ์ไว้
         Post by : วิชุดา วงค์สุตา  

233 of 358
Post on : 10 June 2008 04:06:29 [ 202.69.136.147 ]
Homepage : http://----------------------------------------------------------------
Detail : ชอบพี่กวาง พี่ออม พี่หมี พี่ทั้งสามคนน่ารักมากๆ
  Post by : โศระยา เปียงอุตร  

232 of 358
Post on : 09 June 2008 14:06:39 [ 222.123.16.127 ]
Detail : นาฏศิลป์ไทยชุดต่างๆก็คือ การสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษไทย ซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ และการแสดงชุดต่างๆนี้เป็นการแสดงที่สวยงามมากที่สุดในโลก สวยทั้งคน ทั้งชุดเลย
ผิดมหันต์เลยยตู!!!!
         Post by : กิติยา คำนิล ม.6/14 เลขที่4  

231 of 358
Post on : 09 June 2008 14:06:02 [ 222.123.16.127 ]
Detail : นาฏศิลป์ไทยชุดต่างๆก็คือ การสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษไทย ซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ และการแสดงชุดต่างๆนี้เป็นการแสดงที่สวยงามมากที่สุดในโลก สวยทั้งคน ทั้งชุดเลย
  Post by : kitiya 51404  

230 of 358
Post on : 09 June 2008 10:06:34 [ 117.47.216.98 ]
Detail : เว็บสวยงามดี เนื้อหาน้อยไปหน่อย แต่โดยภาพรวมดูแล้วน่าสนใจดี
         Post by : น.ส.ไอลดา ทองสุข ม.6/14 เลขที่ 30  

229 of 358
Post on : 09 June 2008 10:06:33 [ 117.47.216.98 ]
Detail : แต่งเวปน่ารักดี แต่รูปกิจกรรมมีน้อย
  Post by : น.ส.ชนนิกานต์ วงษ์สูง ม.6/14 เลขที่ 33  

228 of 358
Post on : 09 June 2008 10:06:46 [ 222.123.19.2 ]
Detail : แต่งเว็บน่ารักดีค่ะ รูปการแสดงน้อยไปนะค่ะ
         Post by : chonnikan wongsung  

227 of 358
Post on : 07 June 2008 12:06:02 [ 125.25.95.241 ]
Detail : มีภาพการแสดงที่หลากหลายและเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาข้อมูลมาก
  Post by : นางสาวหนึ่งฤทัย ชมเชย  

226 of 358
Post on : 06 June 2008 03:06:00 [ 61.7.174.253 ]
Detail : เม้นๆเม้นแล้วได้คะแนน
จะมาเม้นเยอะๆ

รำแล้วมีประโยชน์มากมายเหมือนได้ออกกำลังกายทุกวัน

         Post by : ตางเม^__^  

225 of 358
Post on : 04 June 2008 12:06:35 [ 117.47.124.247 ]
Detail : เว็บของอาจารย์ดีมากค่ะ มีสาระและนักเรียนสามารถมาติดตามการแสดงของนาฏศิลป์ได้ค่ะ
  Post by : นางสาวนิทิฐพร ลิ่มรัตน์สุวรรณ  

224 of 358
Post on : 03 June 2008 16:06:16 [ 125.25.88.68 ]
Detail : อาจารย์ขา...บอกตรงๆเลยว่าเพิ่งเคยเข้ามาค่ะ ^^

ได้เข้าไปดูรูปภาพผลงานของหมวดมากมายค่ะ
ไม่น่าเชื่อว่านาฏศิลป์ของไทยเราจะโกอินเตอร์ได้ขนาดนี้ค่ะ

รู้สึกชื่นชมอาจารย์ น้องๆ หรือเพื่อนๆ ที่มีความสามารถทางด้านนี้มากๆอ่ะค่ะ
ที่สืบทอดศิลปะที่งดงามของไทยไว้ และยังนำไปเผยแพร่ให้นานาประเทศรู้จักอีกค่ะ
         Post by : น.ส.ชมพลอย พลอยนุช ม.6/14 เลขที่ 7  

223 of 358
Post on : 03 June 2008 15:06:42 [ 222.123.208.151 ]
Detail : เป็นเว็ปที่ให้ความรู้และสวยงามมาก
  Post by : น.ส.กมลชนก เจียมจิตร ม.6/14 เลขที่ 2  

222 of 358
Post on : 03 June 2008 15:06:14 [ 118.172.105.28 ]
Detail : ดีค่ะ...เว็ปสวยมากค่ะ...ให้สาระดีๆ
         Post by : น.ส. พรกมล ระวาส เลขที่17 6/14  

221 of 358
Post on : 03 June 2008 15:06:38 [ 118.172.105.28 ]
Detail : เว็ปสวยง่าๆๆๆๆๆเว็ปดีครับมีสาระ อยากให้พํฒนาต่อไปเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรม
  Post by : ธนณัฏฐ์ 34  

220 of 358
Post on : 03 June 2008 15:06:45 [ 118.172.105.28 ]
Homepage : http://-
Detail : นาย ธนณัฏฐ์ ปิยะกุล เลขที่ 34 ม.6/14
         Post by : นาย ธนณัฏฐ์ ปิยะกุล  

219 of 358
Post on : 03 June 2008 15:06:16 [ 125.25.88.68 ]
Detail : เป็นเวปที่ดีมากเลยค่ะ ทำให้ผู้เยี่ยมชมได้รู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมและตระหนัก เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย ยังทำให้รู้ว่าสามารถเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติได้อีกด้วย
  Post by : ปณาลี สัสสินทร ม.6/14 เลขที่ 13  

218 of 358
Post on : 03 June 2008 13:06:23 [ 118.172.111.158 ]
Detail : ความคิดสร้างสรรค์ดีค่ะ สวย หวานแบบนาฏศิลป์ของไทย
แฝงไปด้วยความรู้ต่างๆๆ
         Post by : สุฑา6/14  

217 of 358
Post on : 03 June 2008 13:06:34 [ 117.47.127.218 ]
Detail : เว็ปปนี้เป็นเว็ปที่ดีมากเลยคะ ทำให้รู้จักวัฒนธรรมของไทยมากขึ้นจากที่ไม่เคยรู้มาก่อน แล้วแถมยังได้ไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศดวย ทำให้ชาวต่างประเทศได้ทราบถึงวัฒนธธรมไทยมากขึ้น อยากบอกว่ามันสุดยอดมากเลยคะอาจารย์
  Post by : ธัญญาลักษณ์ ชุ่มใจ ม.6/14 เลขที่ 9  

216 of 358
Post on : 03 June 2008 12:06:41 [ 222.123.128.125 ]
Detail : จากการได้เยี่ยมชมเวปนี้ได้เห็นผลงานของ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ที่มีพรสวรรค์สูงในการ ฟ้อน รำ จนได้ไปถึงระดับ โลก ตัวผมขอยินดีกับ เพื่อน ๆ น้อง ๆ นะครับ
         Post by : พันธ์เกษม พิมพิสาร ม.6/14 เลขที่ 18  

215 of 358
Post on : 03 June 2008 12:06:41 [ 222.123.128.125 ]
Detail : โอ้โห เวปไซต์นี้สุดยอดไปเลยครับ ว่าแต่ มีโปรแกรมไปเที่ยว เนเธอร์แลนด์ น่าอิจฉา จังเลย ครับ เที่ยวเผื่อด้วยนะครับ เพื่อน ๆ
  Post by : รวิณ วุฒิศรี ม.6/14 เลขที่ 22  

214 of 358
Post on : 03 June 2008 12:06:03 [ 118.174.212.192 ]
Detail : การแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียนลำปางกัลยาณีเป็นการแสดงที่สวยงามมากค่ะและโรงเรียนของเรายังได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงนาฏศิลป์ให้กับชาวต่างชาติได้ชมกันอีก ทำให้หลายๆประเทศได้รู้จักวัฒนธรรมของไทย และอีกไม่นานโรงเรียนของเราก็จะไปแสดงที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ.....
         Post by : น.ส.รัตนากร เสริมสุข เลขที่23 ชั้นม.6/14  

213 of 358
Post on : 03 June 2008 12:06:03 [ 222.123.128.125 ]
Detail : การเยี่ยมชมผลงานของเด็ก ล.ก. ด้วยกันนี้มันรู้สึกถึงคุณค่าของ ความเป็นไทยจริง ๆ เลยครับ
  Post by : ภาณุพงศ์ คำผาด ม 6/14 เลขที่ 20  

212 of 358
Post on : 03 June 2008 11:06:04 [ 118.172.108.235 ]
Detail : เป็นเวปที่ดีมากๆ เลยค่ะ เพราะ นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับนาฎศิล
ป์ของไทยแล้วยังทราบว่าอาจารย์สามปอยดงได้นำนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีไปเผยแพร่วัฒนธรรมถึงต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างมากค่ะ
         Post by : นางสาวธาริณี กิติกานันท์ เลขที่ 10 ม.6/14  

211 of 358
Post on : 03 June 2008 11:06:56 [ 118.172.108.235 ]
Detail : อยากไปเที่ยวตุรกีบ้างจัง ท่าทางจะสนุกมากนะค่ะ อิจฉาจัง...
  Post by : สุพรรษา พินา ม.6/14 เลขที่ 40  

210 of 358
Post on : 03 June 2008 11:06:00 [ 118.172.108.235 ]
Detail : อยากไปดูการแสดงของเพื่อนๆ ที่ต่างประเทศบ้างและอยากให้คณะการแสดงของโรงเรียนได้ไปแสดงที่ต่างประเทศบ่อยๆ เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ
         Post by : สุปราณี เรือนแก้ว ม.6/14 เลขที่ 39  

209 of 358
Post on : 03 June 2008 11:06:25 [ 118.172.108.235 ]
Detail : อยากไปดูการแสดงของเพื่อนๆ ที่ต่างประเทศบ้างค่ะ และอยากให้คณะการแสดงของโรงเรียนได้ไปแสดงที่ค่างประเทศบ่อยๆ
  Post by : Supranee Ruenkaew  

208 of 358
Post on : 02 June 2008 13:06:43 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ดิฉันได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาคำเมือง หรือภาษาล้านนาที่ดิฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนและยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและล้านนา
         Post by : น.ส.ฐิติพร ธรรมวัน ม.6/5  

207 of 358
Post on : 02 June 2008 07:06:50 [ 61.7.235.50 ]
Detail : เข้ามาเยี่ยมแล้วนะค่ะ อย่าลืมให้คะแนนหนูนะค่ะ
  Post by : แสงระวี บุญเตี่ยม  

206 of 358
Post on : 02 June 2008 06:06:55 [ 61.7.235.50 ]
Detail : รูปภาพสวยดีค่ะมีสาระมาก ได้ความรู้มากเลยค่ะ
         Post by : สุพัตรา บริบูรณางกูล  

205 of 358
Post on : 02 June 2008 06:06:52 [ 61.7.174.35 ]
Detail : ยอดเยี้ยมมาก
  Post by : นาย นฤพล วาดเขียน 503 31  

204 of 358
Post on : 02 June 2008 06:06:08 [ 61.7.174.35 ]
Detail : ดีๆ นางรำงานแต๊ๆ
         Post by : นายศรุต วงศ์กำแหง ม5/3 เลขที่45  

203 of 358
Post on : 02 June 2008 06:06:59 [ 61.7.174.35 ]
Detail : เข้ามาแล้วรู้สึกดีมากๆเลย
เหมือนเห็นการแสดงจริงๆ
  Post by : นายธนพงษ์ ตันเจริญ ม.5/3 เลขที่ 38  

202 of 358
Post on : 01 June 2008 15:06:25 [ 222.123.24.197 ]
Detail : ได้รู้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ทำให้ภาคเหนือมีเอกลักษณ์ซึ่งเราควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของท้องถิ่นเราสืบต่อไป
         Post by : นางสาวเสาวลักษณ์ สุขแก้ว  

201 of 358
Post on : 01 June 2008 13:06:11 [ 61.7.235.50 ]
Detail : เป็นเว็บที่ดีมาก และสอนให้รู้จักประเพณีไทย รู้จักขนบประเพะณีไทย และชื่อของสิ่งของเครื่องใช่ในสมัยปัจจุบันที่ชาวพื้ยเมื่องเรียกอีแบบและคนไทยเรียกอีกแบบ
  Post by : น.ส.ชุรานุท วงค์เขียวศิริ ม.6/5 เลขที่ 5  

200 of 358
Post on : 01 June 2008 09:06:11 [ 222.123.133.227 ]
Detail : จากที่ดิฉันได้เข้ามาอ่านการแสดงในชุดต่างๆของสาระนาฏศิลป์ ทำให้ดิฉันได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของของการแสดงเหล่านี้มากขึ้น ดิฉันรู้สึกยินดีและภูมิใจที่โรงเรียนของดิฉันช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ไม่ให้สูญหายไป
         Post by : น.ส.นรมน พุทธวงค์ ม.6/5  

199 of 358
Post on : 01 June 2008 09:06:22 [ 222.123.68.88 ]
Homepage : http://ม.6/5
Detail : ได้รู้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ทำให้ภาคเหนือมีเอกลักษณ์ซึ่งในแต่ละภาคก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไปและภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้เราควรที่จะอนุรักษ์ไว้
  Post by : นางสาว วัชราภรณ์ ยะคำปลูก  

198 of 358
Post on : 01 June 2008 09:06:29 [ 222.123.68.88 ]
Homepage : http://6/5
Detail : คำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในวิถีดั้งเดิมนั้น อ่านต่อ....
         Post by : น.ส.กนกวรรณ ยันนี  

197 of 358
Post on : 01 June 2008 09:06:24 [ 222.123.68.88 ]
Homepage : http://ม.6/5
Detail : ได้รู้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากความคิดของชาวบ้านและได้สืบทอดมาสู่รุ่นต่อรุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรอนุลักษณ์ไว้เพราะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเรา
  Post by : นางสาว ลลิตา แสงบุญเรือง  

196 of 358
Post on : 01 June 2008 09:06:32 [ 222.123.68.88 ]
Homepage : http://ม.6/5
Detail : ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เช่น อาหารพื้นบ้านของภาคเหนือ ได้แก่ ไส้อั๋ว แกงฮังเล น้ำพริกหนุ่ม เป็นต้น
         Post by : นางสาว วัชราภรณ์ ยะคำปลูก  

195 of 358
Post on : 01 June 2008 09:06:20 [ 118.172.104.244 ]
Detail : ได้รับความรู้ถึงภูมิปัญญาของคนเหนือเพิ่มขึ้น
  Post by : ทัพพ์ทิวัตต์ แสงดี ม.6/5  

194 of 358
Post on : 01 June 2008 08:06:22 [ 202.29.58.113 ]
Detail : ควรนำวัฒนธรรมแบบนี้มาเผยแพร่ลงในเว็ปของโรงเรียนอีกต่อไป เพื่อที่จะได้ให้คนรุ่นหลัง หรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาต่อไป
         Post by : น.ส.มณฑิณี สุภาพรรณ ม.6/5  

193 of 358
Post on : 01 June 2008 08:06:42 [ 202.29.58.113 ]
Detail : คิดว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ควรช่วยกันรักษาไว้อย่างยิ่ง เพราะว่าเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษขอเราคิดขึ้นมา เราก็ควรจะช่วยอนุรักษ์ไว้เพื่อคนรุ่นหลังต่อไป
  Post by : น.ส.นิภาพร ลือภะ ม.6/5 เลขที่ 32  

192 of 358
Post on : 01 June 2008 08:06:22 [ 222.123.212.230 ]
Detail : ได้รับความรู้มากขึ้น และได้เห็นว่าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของภาคเหนือ
เป็นอย่างไร
         Post by : ฐานันดร ชมภูศรี ม.6/5  

191 of 358
Post on : 01 June 2008 08:06:47 [ 222.123.212.230 ]
Detail : อ่านแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
  Post by : ปัญจพล บัวระหงศ์  

190 of 358
Post on : 01 June 2008 08:06:58 [ 222.123.212.230 ]
Detail : ได้อ่านดูแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมาก
รวมถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านภาคเหนือด้วย
         Post by : ภาคภูมิ สะสม เลขที่ 18 ม. 6/5  

189 of 358
Post on : 01 June 2008 08:06:19 [ 202.29.58.113 ]
Detail : หลังจากที่ได้เข้าไปดู ไปชมในกลุ่มสาระนาฎศิลป์แล้ว ฉันคิดว่าโรงเรียนของเราก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครเหมือนกัน เพราะได้นำนางรำไปเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยเราให้คนต่างชาติหลายชาติได้ดูได้ชมกัน นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของโรงเรียน และชาวจังหวัดลำปางอย่างหนึ่ง คนที่ได้มาดูมาชมก็คงมีความภาคภูมิใจไม่แพ้กับโรงเรียนของเราหรอก
  Post by : กวิฌา แดงดีมาก ม.6/5 เลขที่ 2  

188 of 358
Post on : 01 June 2008 08:06:56 [ 222.123.212.230 ]
Detail : ได้รู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเหนือมากขึ้น
ทำให้รู้วิถีชีวิตของคนในสมัยก่อน
         Post by : เสาวลักษณ์ สุขแก้ว เลขที่ 24 ม.6/5  

187 of 358
Post on : 01 June 2008 06:06:14 [ 118.174.155.216 ]
Detail : จากการได้เข้ามาศึกษาเรื่องภูมิปัยญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมในเว็ปไซด์ของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น และคิดว่าควรอนุรักษ์ไว้เพราะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของท้องถิ่นเรา
  Post by : น.ส.ริมมนัส อุบลศรี เลขที่ 36 ม.6/5  

186 of 358
Post on : 01 June 2008 06:06:27 [ 117.47.126.177 ]
Detail : ......
         Post by : ....  

185 of 358
Post on : 01 June 2008 06:06:30 [ 222.123.18.191 ]
Detail : เราจึงลควรต้องอนัรุกษ์วัฒนธรรมไทยไว้ให้คนรุ่นหลังต่อๆๆๆไปด้วย
  Post by : น.ส.บุณฑริกา ใจคำ ม 6/5  

184 of 358
Post on : 01 June 2008 06:06:41 [ 222.123.18.191 ]
Detail : เราจึลควรต้องอนัรุกษ์วัฒนธรรมไทยไว้ให้คนรุ่นหลังต่อๆๆๆไปด้วย
         Post by : น.ส.บุณฑริกา ใจคำ ม 5/5  

183 of 358
Post on : 01 June 2008 05:06:25 [ 117.47.126.177 ]
Detail : ได้รับความรู้ว่า พาน ที่เราใช้ใส่ดอกไม้ ฯ กันอยู่จนถึงทุกวันนี้
ภาคเหนือ เรียกว่า ขันดอก
และได้ความรู้ต่างๆมากมาย
  Post by : นางสาว ขวัญฤดี บุตรละคร เลขที่ 3 ม.6/5  

182 of 358
Post on : 01 June 2008 02:06:24 [ 117.47.223.205 ]
Homepage : http://-
Detail : จากการเข้ามาศึกษาในเว็บโรงเรียนลำปางกัลยาณี ของกลุ่มสาระวิชานาฏศิลป์ ทำให้เราได้รู้จักการเเสดงของภาคเหนือในชุดต่างๆ ที่ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญ นำกลับมาเเสดงโดยมีนักเรียนลำปางกัลยาณีเป็นผู้เผยเเพร่ เเละนำเสนอ โดยการเเสดงในชุดต่างๆนั้นประกอบไปด้วยชุดไทยของภาคเหนือที่สวยงาม พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเเสดง เช่น ขันดอก ซึ่งเราสามารถศึกษาได้จากเว็บนี้ ว่าขันดอกคืออะไร เเล้วมีลักษณะสำคัญอย่างไร ทำให้เรารู้จักศิลปะภาคเหนือที่ควรจะอนุรักษ์ เเละภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนเหนือคนหนึ่ง
         Post by : น.ส.สินีนารถ คุณอมรพงศ์ ม.6/5  

181 of 358
Post on : 31 May 2008 14:05:48 [ 118.172.110.109 ]
Detail : ดิฉันคิดว่านาฏศิลป์ของประเทศไทย เป็นศิลปะที่สวยงาม ด้วยท่าทางการฟ้อนรำ ของเพลงต่าง ๆ ดิฉันคิดว่าควรมีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้ เพราะเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนควรภาคภูมิใจด้วยเช่นกัน
  Post by : น.ส.ณัฐสุดา ปัญญาวงศ์ ม.6/5 เลขที่ 8  

180 of 358
Post on : 31 May 2008 14:05:11 [ 222.123.30.251 ]
Detail : ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน การทำมาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี

ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นเยาวชนเราจึงควรอนรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราให้ยังคงอยู่ เพราะมันคือความภูมิใจของท้องถิ่นของเราครับ

:))
         Post by : นายธนภัทร วงศ์นาค  

179 of 358
Post on : 31 May 2008 12:05:46 [ 118.174.154.59 ]
Detail : ทำให้ทราบว่าวัฒนธรรมอันดีงาม เริ่มจางหาย เพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่ ไม่สนใจ ถือว่าเป็นเรื่อที่น่า เศร้าใจยิ่งนัก
ชอบการเเสดงขันดอก เพราะว่าเป็นประยกต์การภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับ นาฎศิลป์ของไทยได้อย่างลงตัวเเละสวยงาม ควรค่าเเก่การอนุรักษ์
อยากให้คนรุ่นหลังเห็นค่า
  Post by : นางสาวรุ่งฤทัย วังเปียง 6/5 เลขที่ 37  

178 of 358
Post on : 31 May 2008 11:05:32 [ 61.7.175.226 ]
Detail : ภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นมีประโยชน์มากมาย และสำคัญอย่างยิ่ง ต่อชีวิดประจำวันเพราะสิ่งรอบกายเราส่วนใหญ่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ มีความสร้างสรรค์คิดค้นของสิ่งนั้นขึ้นด้วยตัวเอง และต้องขอขอบคุณผู้ที่คิดค้นของหลายๆสิ่งที่ทำให้เราใด้มีใช้มาจนถึงปัจจุบันเช่น กระบวยตักน้ำที่ทำจากกะลามะพร้าว น้ำต้นหรือน้ำเต้านั่นเอง

         Post by : น.ส. ภานุมาศ กาญจนวณิชย์กุล  

177 of 358
Post on : 31 May 2008 11:05:38 [ 61.7.175.226 ]
Detail : ได้รู้จักประวัติความเป็นมาของการฟ้อนเงี้ยว
  Post by : นายณัฐนันท์ ศรีเมฆ  

176 of 358
Post on : 31 May 2008 11:05:31 [ 61.7.175.226 ]
Detail : เวปนี้เป็นเวปที่ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาตั่งแต่สมัย ปู่ย่าตายายของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้วิถีชิวิตความเป็นอยู่ อาหารต่าง ๆ มากมาย หรือข้าวของเครื่องใช้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้และนำไปใช้อย่างถูกต้อง ให้ความรู้ในเรื่องนี้กับเราได้มาก
         Post by : น.ส.เมธาวี วิริยา  

175 of 358
Post on : 31 May 2008 11:05:32 [ 61.7.172.229 ]
Homepage : http://6/5
Detail : ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงอะไร
คำว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน การทำมาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี
ความรู้เป็นคุณธรรม เมื่อผู้คนใช้ความรู้นั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสมดุล ที่เคารพกันและกัน ไม่ทำร้ายทำลายกัน ทำให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ชุมชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน มีคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้นำ คอยให้คำแนะนำตักเตือน ตัดสิน และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบ้านเคารพธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ำ ป่า เขา ข้าว แดด ลม ฝน โลก และจักรวาล ชาวบ้านเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว

  Post by : น.ส.นริศรา บุญรอด  

174 of 358
Post on : 31 May 2008 10:05:18 [ 61.7.172.229 ]
Homepage : http://6/5
Detail : เป็นเว็ปที่ให้ความรู้ในด้านนาฏศิลป์ได้ระเอียดมาก และได้ความรู้ในสิ่งเราไม่รู้ได้มาก
         Post by : น.ส.นริศรา บุญรอด  

173 of 358
Post on : 31 May 2008 08:05:15 [ 118.172.111.197 ]
Detail : ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ความรู้ของชาวบ้านซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นความรู้เรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า นอกจากนี้ยังมีศิลปะดนตรี การฟ้อนรำ และการละเล่นต่าง ๆ
จากการที่ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในเวปนี้ ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ในเรื่องการฟ้อนขันดอก ขันดอก หรือ พาน ที่ชาวลำปางและชาวเหนือใช้ใส่ดอกไม้ไปทำบุญที่วัดในเทศกาลต่างๆ ปัจจุบันขันดอกเริ่มห่างหายไปจากวิถีชีวิตชาวเหนือและชาวลำปาง เราทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้
  Post by : นางสาว กนกพร เรือนบุรี  

172 of 358
Post on : 31 May 2008 07:05:49 [ 202.143.173.98 ]
Detail : ขอให้คุณครูที่สอนและพี่ๆที่สอนกิจกรรมรังสรรค์นาฎศิลป์ไม่ดุนะคะ(เก็บตกจบแล้วค่ะ)5555555
         Post by : ด.ญ.วชิรา สุภาสอน ม.1/1 เลขที่ 37  

171 of 358
Post on : 31 May 2008 06:05:40 [ 118.172.128.107 ]
Detail : ได้เห็นการแต่งการที่สวยงามของชาวล้านนา ดูอ่อนช้อยสวยงาม
  Post by : นายนราศักดิ์ ปิยาเนตร ม.6/5  

170 of 358
Post on : 31 May 2008 06:05:55 [ 118.172.128.107 ]
Detail : เข้ามาแล้วทำให้รู้สึกว่าวัฒนธรรมของภาคเหนือเป็นสิ่งที่งดงามมาก
         Post by : น.ส.วราภรณ์ วรรณประเวชน์ ม.6/5  

169 of 358
Post on : 31 May 2008 06:05:31 [ 118.172.128.107 ]
Detail : เข้ามาแล้วทำให้เห็นถึงภาพของวัฒนธรรมล้านนาได้เด่นชัดมากขึ้น
  Post by : น.ส.วิกานต์ดา ปันทะโชติ ม.6/5  

168 of 358
Post on : 31 May 2008 06:05:03 [ 118.172.128.107 ]
Detail : เข้ามาชมแล้วทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมชาวล้านนาได้ดีมาก
         Post by : น.ส.อุทุมพร มหาพงค์ ม.6/5  

167 of 358
Post on : 30 May 2008 16:05:41 [ 118.172.131.132 ]
Detail : ได้มีโอกาสเข้ามาดูแล้วทำให้เห็นถึงการฟ้อนรำที่อ่อนช้อยและได้รู้ว่าภาคเหนือมีวัฒนธรรมอย่างไร
  Post by : น.ส.พนิวรรณ นิระสุ ม.6/5  

166 of 358
Post on : 30 May 2008 16:05:12 [ 118.172.131.132 ]
Detail : เข้ามาดูแล้วทำให้นึกถึงภาพประเพณีวัฒนธรรมของชาวภาคเหนือได้ดีมากเห็นถึงความงดงาม
         Post by : น.ส.กนกพร เรือนบุรี ม.6/5  

165 of 358
Post on : 30 May 2008 16:05:23 [ 118.172.131.132 ]
Detail : เมื่อเข้ามาดูแล้วทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมของภาคเหนือได้ดีมากว่าอ่อนช้อย สวยงาม
  Post by : น.ส.ชุติกาญจน์ กันทะอู ม.6/5  

164 of 358
Post on : 30 May 2008 16:05:18 [ 118.172.131.132 ]
Detail : จากที่ได้อ่านและดูทำให้ทราบถึงวัฒนธรรมของภาคเหนือว่ามีความอ่อนช้อยงดงามเพราะดูได้จากท่ารำและการแต่งกาย
         Post by : น.ส.เพ็ญประภา ทานันท์ ม.6/5  

163 of 358
Post on : 30 May 2008 10:05:35 [ 222.123.132.48 ]
Detail : จากที่อ่านในเว็ปวิชานาฏศิลป์ ก็ทำให้รู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทยอีกมากมาย ทั้งการรำการฟ้อน เป็นที่น่าอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป
  Post by : น.ส. เชาวนี หงส์รัชดานนท์  

162 of 358
Post on : 29 May 2008 12:05:04 [ 118.172.107.4 ]
Detail : จากการที่มาดูเว็บไซด์ของสาระนาฏศิลป์ ได้เห็นรูปการฟ้อนรำและการแสดงชุดต่างๆ ทำให้ได้รับความรู้และได้เห็นท่าทางเกี่ยวกับการฟ้อนที่ไม่รู้จักมากขึ้น
         Post by : น.ส ชนิกา ทาบุญมา ม. 6/5  

161 of 358
Post on : 28 May 2008 13:05:08 [ 222.123.66.40 ]
Detail : วิชานาฎิศลป์ ทำให้ฉันรู้จักมากขึ้นค่ะ
ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
  Post by : น.ส.กฤตนันท์ กิตติโรจนา ม.5/3 เลขที่ 1  

160 of 358
Post on : 28 May 2008 11:05:50 [ 203.172.54.235 ]
Detail : จากที่ฉันได้เข้ามาดูเว็บไซด์ของสาระนาฏศิลป์ทำให้ฉันได้ความรู้ ความสนุกสนานมากมายเช่นได้รู้การแสดงชุดต่างๆของไทยและฉันได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในห้องเรียน
         Post by : จุฑามาศ ถนอมใจ เลขที่ 8 ชั้นม.5/3  

159 of 358
Post on : 28 May 2008 11:05:55 [ 203.172.54.235 ]
Detail : ดูเว็บไซด์ของนาฏศิลป์นี้ทำให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานได้คลิกดูแล้วผู้แสดงมีท่าทางที่อ่อนช้อย งดงาม นุ่มนวล สนุกสนานตามจังหวะเพลงและมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้จะทำให้การแสดงนั้นไม่เหมือนต้นฉบับแล้วทำให้รู้ท่าของการรำและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนสาระนาฏศิลป์ได้
  Post by : ขนิษฐา ขำคล้าย เลขที่ 4 ชั้นม.5/3  

158 of 358
Post on : 28 May 2008 09:05:41 [ 61.7.173.169 ]
Detail : ในการแสดงชุดฟ้อนขันดอกนั้น เป็นการแสดงที่ควรอนุรักษ์ไว้ ท่ารำก้อสวยดีมาก
         Post by : ชาลิดา ม.6/5  

157 of 358
Post on : 28 May 2008 07:05:15 [ 202.69.136.147 ]
Detail : มีความเข้าใจเรื่องขันดอกมากขึ้น
  Post by : เจษฎาภรณ์ วงศ์กาปิน 5/11 เลขที่10  

156 of 358
Post on : 27 May 2008 23:05:52 [ 118.172.106.210 ]
Homepage : http://-
Detail : หะๆๆๆๆ!!! ชั้นพลาด Guestbook นี้ไปได้ไง

505 N.O22
         Post by : นพัต&#  

155 of 358
Post on : 27 May 2008 15:05:44 [ 117.47.225.173 ]
Detail : ได้ความรู้เกี่ยวกับหารฟ้อนรำ ประวัติความเป็นมาของการฟ้อนรำ ของขันดอก
  Post by : น.ส วิภาดา ปิกมณี ม5/5 เลขที่28  

154 of 358
Post on : 27 May 2008 14:05:34 [ 117.47.225.173 ]
Detail : ได้ความรู้เกี่ยวกับการร่ายรำ

ของชาวเหนือ

ได้เห็นอย่างเด่นชัด
         Post by : นาย วีรยุทธ เสือส่าน ม.5/5 เลขที่29  

153 of 358
Post on : 27 May 2008 14:05:27 [ 125.25.247.110 ]
Detail : เว็ปนี้สื่อให้เห็นถึงการแสดงต่างๆๆ ประเพณีต่างๆๆ ซึ่งเกี่ยวกับนาฏศิลป์ทั้งนั้น
  Post by : น.ส. การะเกด บัวอิ่น ม.5/5 เลขที่ 13  

152 of 358
Post on : 27 May 2008 14:05:00 [ 125.25.247.110 ]
Detail : เว็ปนี้ทำให้ได้รู้ได้เห็นประเพณี การรำต่างๆๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชานาฏศิลป์
         Post by : น.ส. ศิริกานดา บุญดี ม.5/5 เลขที่30  

151 of 358
Post on : 27 May 2008 14:05:31 [ 222.123.17.199 ]
Detail : ชอบการรำมากค่ะได้พัฒนาบุคลิกภาพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  Post by : น.ส.สาระหงษ์ เมืองเดช ม.5/5 เลขที่ 31  

150 of 358
Post on : 27 May 2008 13:05:36 [ 125.25.247.110 ]
Detail : ผมว่าเว็ปนี้เป็นเว็ปที่ดี เพราะให้สาระเกี่ยวกับนาฎศิลป์ และประเพณีต่างๆๆ ไว้ให้ได้ศึกษา แก่บุคคลทั่วไป
         Post by : นายเอก เจียมเลิศวิวัฒน์ ม.5/5 เขที่ 36  

149 of 358
Post on : 27 May 2008 13:05:08 [ 222.123.17.199 ]
Detail : ชอบสื่อการเรียนการสอนในเว็บค่ะน่าสนใจทำให้ไม่เบื่อได้รู้ว่าการแสดงชุดต่าง ๆ เป็นยังไง ได้ความรู้ด้านการรำค่ะ
  Post by : น.ส.สุนิสา ยารังษี เลขที่ 9 ม.5/5  

148 of 358
Post on : 27 May 2008 13:05:53 [ 222.123.17.199 ]
Detail : เข้ามาดูแล้วชอบที่สาระนาฎศิลป์ได้ไปเผยแพร่วัฒนธรมมที่ต่างประเทศค่ะ ได้เป็นชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วย
         Post by : น.ส.วิลันดา วัฒนสมบูรณ์ ม.5/5 เลขที่7  

147 of 358
Post on : 27 May 2008 13:05:39 [ 118.172.104.133 ]
Detail : เป็นเว็บบอดที่สวยมากค่ะ ปกติเป็นคนไม่ชอบการร่ายรำ(เป็นคนรำไม่สวยและมือไม่เคยดัด เลยไม่ชอบร่ายรำ) เห็นแล้วยังอยากรำเพราะรูปสวยมาก เห็นแล้วมีทัศนะคติกับการรำดีขึ้น อีกทั้งการรำยังเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นไทยที่ดีมาก ขนาดคนต่างประเทศยังชอบ ตอนนี้จึงอยากเรียนรำมากขึ้นจากเมื่อก่อนมากค่ะ
แต่สงสัยอย่างนึงค่ะ รองเง็งมันเป็นยังไงไม่เคยแม้แต่ได้ยินชื่อ อยากเห็นมากค่ะ
  Post by : ปุณยาพร51126  

146 of 358
Post on : 27 May 2008 13:05:48 [ 222.123.17.199 ]
Detail : เป็นเว็ปที่ดีมากเลยครับมีรูปภาพและเนื้อหาทำให้เข้าใจเรื่องการรำมากขึ้น
         Post by : นายชนปภัส เก่งพิทักษ์ ม5/5 เลขที่ 17  

145 of 358
Post on : 27 May 2008 13:05:05 [ 117.47.217.242 ]
Detail : หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้เยี่ยมชมทุกคน

ขอให้ น้องๆเนธอร์แลนด์ประสบบความสำเร็จในการทำหน้าที่นะคะ
  Post by : ปรารถนา อินทวงศ์  

144 of 358
Post on : 27 May 2008 13:05:54 [ 222.123.80.114 ]
Detail : เข้ามาเยี่ยมชมเว็บของ สาระนาฏศิลป์ นะคะ

และหวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้เพิ่มเกี่ยวกับศิลปะการแสดงต่างๆของทางเว็บเราค่ะ
         Post by : น.ส. ธานทิพย์ เทพบุญยืน ม.505 เลขที่ 11  

143 of 358
Post on : 27 May 2008 13:05:07 [ 222.123.80.114 ]
Detail : ได้ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์มีสาระดีทำให้นักเรียนรู้และชอบในวิชานาฏศิลป์
ได้รู้เกี่ยวกับการระบำรำ รู้เรื่องถึงวัฒนธรรมต่างประเทศ
  Post by : น.ส. วฐิตา ก๋าวงศ์วิน ม505 เลขที่6  

142 of 358
Post on : 27 May 2008 12:05:21 [ 125.25.133.216 ]
Detail : สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาในวันนี้ไปเป็นความรู้ในการเรียนในห้องเรียนได้การแสดงแต่ละแบบมีความสวยงต่างกันค่ะามแตก
         Post by : น.ส. สุธมนต์ ใจวนะ ม.5/3 เลขที่ 47  

141 of 358
Post on : 27 May 2008 12:05:47 [ 125.25.133.216 ]
Detail : เนื้อหาสาระดีมากสามรถนำมาประกอบกับการเรียนได้และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และยังสามารถให้แนะนำให้กับคนที่ไม่รู้จักได้
  Post by : นางสาว พุทธิดา วงศ์เรือง ม.5/3 เลขที่42  

140 of 358
Post on : 27 May 2008 12:05:17 [ 125.25.133.216 ]
Detail : เข้ามาเยี่ยมแล้วนะค่ะ^-^ภาพสวยมากเลย เนื้อหาต่างๆ ก็ดีสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ หากอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับนาฏศิลป์ก็สามารถหาได้ในสาระนี้ค่ะ
         Post by : ภัควิภา แก้วทอง เลขที่ 19 503  

139 of 358
Post on : 27 May 2008 12:05:33 [ 125.25.133.216 ]
Detail : ไม่เคยการแสดงบางอย่าง พอเข้ามาดูแล้วก็ทำให้รู้จักมากขึ้นและไม่สงสัยเลยว่าทำไมการแสดงของนักเรียนลำปางกัลยาณีถงได้ไปแสดงในต่างประเทศ
  Post by : ชฏารัตน์ ไชยชนะ 5/3 35  

138 of 358
Post on : 27 May 2008 11:05:32 [ 125.25.133.216 ]
Detail : การสแดงสวย ภาพก็สวย นักรียนทุกคนที่รำเก่งทุกคนเลยค่ะได้เห็นถึงการแสดงที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
         Post by : ขวัญหทัย น้อยสะปุ๋ง 5/3 32  

137 of 358
Post on : 27 May 2008 11:05:47 [ 125.25.133.216 ]
Detail : o_o สวัสดีค่ะ รูปภาพสวยจังเลยนะค่ะ มีเนื้อหาสาระเยอะแยะ
ที่ทำให้ได้ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เป็นอย่างดีแล้วดิฉันจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้นะค่ะ
  Post by : พัสสนัย ลับสูงเนิน 41 503  

136 of 358
Post on : 27 May 2008 11:05:36 [ 125.25.133.216 ]
Detail : มีการแสดงนาฏศิลป์หลายอย่างทำให้ได้รู้จักการแสดงแต่ละอย่างมากขึ้น และเป็นการแสดงที่มีความสวยงามมากแนฏศิลป์แบบต่างๆละแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
         Post by : จิตโสพิณ ธรรมยา 5/3 34  

135 of 358
Post on : 27 May 2008 11:05:32 [ 125.25.202.245 ]
Detail : เว็บนาฎศิลป์มีอะไรดีๆที่เราหาอ่านได้เยอะและมีความรู้และเข้าใจง่ายมากขึ้น
  Post by : ธาริดา สกลภัทรสกุล เลขที่39 ม.5/3  

134 of 358
Post on : 27 May 2008 11:05:07 [ 125.25.133.216 ]
Detail : สวัสดีค่ะ^o^ เข้ามาเยี่ยมแล้วนะค่ะทำรูปภาพได้สวยงามและ
น่าสนใจมากอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของศิลปะไทยที่มี
ความอ่อนช้อยและงดงาม นอกจากนั้นยังได้สาระจากการเข้าดู
เนื้อหาในเรื่องต่างๆจนสามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจำ
วันได้เป็นอย่างดี
         Post by : พรพิมล จินดา เลขที่ 40 ม.5/3  

133 of 358
Post on : 27 May 2008 11:05:59 [ 125.25.202.245 ]
Homepage : http://[email protected]
Detail : สาระนาฎศิลป์มีความรู้มากมายเยอะแยะที่จะหาอ่านความรู้
  Post by : ระพีพรรณ รูปัน เลขที่44 ม.5/3  

132 of 358
Post on : 27 May 2008 11:05:53 [ 125.25.133.216 ]
Detail : การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเราสวยงามมากและแสดงให้เห็นถึงความเป็นนาฏศิลป์ไทยได้อย่างดีเยี่ยม
         Post by : กฤติยาณี ศรีชัยตัน 5/3 32  

131 of 358
Post on : 27 May 2008 11:05:05 [ 118.172.106.0 ]
Detail : ในการเข้ามาชมและศึกษาในเว็ปไซด์ของสาระวิชานาฏศิลป์นี้ ผมได้ความรู้เกี่ยวกับหารฟ้อนรำ ประวัติความเป็นมาของการฟ้อนรำ ของขันดอก ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นของผม และสอดคล้องกับความรรู้ที่ต้องการทราบ ความรู้เหล่านี้มีประโชยน์ต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์เป็นอย่างมาก มีความสวยงามและอ่อนช้อยเป็นอย่างที่สุด
  Post by : นายจิรพนธ์ ทรายกันคำ ม.5/3 เลขที่ 7  

130 of 358
Post on : 27 May 2008 10:05:54 [ 202.149.24.129 ]
Detail : สวัสดีค่ะอาจารย์หนูได้อ่านแล้วได้ความรู้เรื่องนาฏศิลป์พอสมควรเลยค่ะ
         Post by : นางสาวทิพย์วัลย์ วงค์ธิดา 503  

129 of 358
Post on : 27 May 2008 10:05:13 [ 222.123.214.166 ]
Detail : ได้รู้เกี่ยวกับการระบำรำ รู้เรื่องถึงวัฒนธรรมต่างประเทศ
  Post by : พัทธมล ธูปพู ชั้นม5/5 เลขที่18  

128 of 358
Post on : 27 May 2008 09:05:02 [ 222.123.86.28 ]
Detail : สวัสดีค่ะอาจารย์สามปอยดง หนูได้เข้ามาวิจารย์แล้ว แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรให้วิจารณ์เลย
         Post by : น.ส. อรณัจ เสียงดี  

127 of 358
Post on : 27 May 2008 09:05:13 [ 222.123.86.28 ]
Detail : สวัสดีค่ะอาจารย์ สามปอยดง หนูได้เข้ามาเยี่ยมแล้วนะค่ะ
  Post by : น.ส. อรณัจ เสียงดี  

126 of 358
Post on : 27 May 2008 08:05:24 [ 117.47.122.109 ]
Detail : สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูมาอ่านเกี่ยวกับนาฎสิลป์แล้วค่ะ

แพรวรวี โพธิ์ศรีแก้ว
ม 5/3 เลขที่ 18
         Post by : แพรวรวี  

125 of 358
Post on : 27 May 2008 08:05:32 [ 117.47.122.109 ]
Detail : สวัสดีค่ะอาจารย์ สามปอยดง ทำให้หนูเข้าใจมากเกี่ยววิชานาฎสิลป์

จุฑามาศ ฟองคำ
ม. 5/3 เลขที่ 20
  Post by : จุฑามาศ  

124 of 358
Post on : 27 May 2008 08:05:13 [ 117.47.122.109 ]
Homepage : http://-
Detail : น . ส สุ พั ต ร า บ ริ บู ร ณ า ง กู ล ม . 5 / 3 เ ลข ที่ 3 0 ห นู ม า เ ม้ น ห้ า ย อ า จ า น แ ล้ ว น่ ะ ค ะ
         Post by : supattra  

123 of 358
Post on : 27 May 2008 08:05:15 [ 61.7.235.50 ]
Homepage : http://-
Detail : ระสะนาฏศิลป์ได้จัดการเรียนการสอนที่ดีมากเเละที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำน้องๆอีกด้วย
  Post by : ปรางระวี บำรุงศิลป์  

122 of 358
Post on : 27 May 2008 08:05:58 [ 61.7.235.50 ]
Homepage : http:// -
Detail : ดีใจมากที่มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมสาระนาฏศิลป์ เเละได้อยู่ชุมนุมนาฏศิลป์ค่ะ จาก มิ้นท์ วณิชญา
         Post by : วณิชญา พรหมมา  

121 of 358
Post on : 26 May 2008 13:05:52 [ 118.174.209.185 ]
Detail : ความรู้ที่ได้ เช่น เรื่อง การฟ้อนเงี้ยว
ของชาวไทยใหญ่ ในพม่า ซึ่งต่อมาก็เผยแพร่เข้ามาในไทย
  Post by : พัฒน์ภูมิ คุ้มสะอาด 6/5 เลขที่16  

120 of 358
Post on : 26 May 2008 13:05:26 [ 203.172.54.226 ]
Detail : เป็นเว็บที่ดี มีสาระ สื่อให้เห็นภูมิปัญญาไทยที่เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ช้านาน
         Post by : น.ส. ภัทรภร ตุ้ยใจ  

119 of 358
Post on : 26 May 2008 12:05:51 [ 61.7.172.136 ]
Detail : เยี่ยมมากครับสุดยอดๆlksนาฏศิลป์จงเจริญเกรต4นะฮะหุๆ
  Post by : อดิศักดิ์503  

118 of 358
Post on : 26 May 2008 12:05:46 [ 222.123.66.198 ]
Detail : ดีค่ะ

พอเข้ามาแล้วได้ความรู้ คือ

การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอย่างหลากหลาย

และได้รู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่

และที่ขาดไม่ได้ คือ ภูมิปัญญาต่างๆ

         Post by : น้องปอเปีย 17 503  

117 of 358
Post on : 26 May 2008 12:05:26 [ 222.123.66.198 ]
Detail : เข้ามาอ่านแล้วได้ความรู้เยอะเลย

โดยเฉพาะนาฏศิลป์พื้นบ้านภูมิปัญญา

ของไทย ทั้งการรำ การฟ้อน ระบำ

แล้วยังนำวัตนธรรมของไทยเรา

ไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆๆด้วย

อืม

  Post by : ไน้องอซ์ 27 503  

116 of 358
Post on : 26 May 2008 12:05:30 [ 222.123.66.198 ]
Detail : ความรู้ที่ได้ คือ รู้ทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติ การแสดงชุดต่างๆ เช่น รำวงมาตรฐาน ฟ้อนสาวไหม เป็นต้น และที่สำคัญคือ รู้ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาต่างๆ

         Post by : เลขที่ 36 ห้อง503  

115 of 358
Post on : 26 May 2008 12:05:39 [ 222.123.66.198 ]
Detail : ภูมิปัญญาต่างๆ และก็อีกเยอะเลย

ส่วนเรื่องที่สนใจก็คงจาเป็นเรื่อง

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

เพราะรู้สึกว่าประเทศเราก้อมีวัฒนธรรมที่ดีงามและโดดเด่น

ฉะนั้นก็เลยสนใจเรื่องนี้ค้า
  Post by : ชิดกมล ทำทอง No11 503  

114 of 358
Post on : 26 May 2008 06:05:29 [ 61.7.172.250 ]
Detail : ผม ว่า เด็ก โรงเรียน ของ เรา มี ความ สามารถ มาก
แสดง และเผยแพร่ วัฒนธรรม ให้ชาวต่างชาติได้รู้
เว็บ ของอาจารย์มีสวย ดี
-..-
         Post by : สรรเสริญ โปธา ม5/3 เลขที่ 46  

113 of 358
Post on : 26 May 2008 06:05:20 [ 61.7.172.250 ]
Detail : นาฏศิลป์ไทยเกิดจากความสามารถทางภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆด้วยการสังเกต

ทางอาชีพ สัตว์ วิธีชีวิตความเป็นอยู่ ให้ดัดแปลงเป็นความสนุกสนานผ่านทางดนตรีและท่าร่ายรำ นี้และที่เข้าเรียกว่า ภูมิปัญญาด้านศาสตร์ศิลปะการแสดง

เมืองไทยมีดีที่ความคิด นักเรียนทุกคนที่เรียนนาฏศิลป์จุดสำคัญคือการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้ลูกหลาน และชาติอื่น
  Post by : tanthai403 No37  

112 of 358
Post on : 25 May 2008 09:05:30 [ 61.7.235.50 ]
Detail : วิชานาฏศิลป์เป็นวิชาที่สอนให้เรารู้จักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ดีมากค่ะ
อีกทั้งยังทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชานี้มากมาย


<ณัฐณิชา พรหมยศ 511>
         Post by : i3errz*  

111 of 358
Post on : 25 May 2008 06:05:51 [ 125.25.132.44 ]
Detail : เข้ามาแล้ว ได้รับความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์มากมายเลยค่ะ

>>สาวิตรี ไชยอาษา 5/11
  Post by : น้ามฝน  

110 of 358
Post on : 25 May 2008 03:05:13 [ 118.174.117.201 ]
Detail : พระสุ(จะ)ธน มาเมนท์ให้คับพี่น้อง
         Post by : Pao  

109 of 358
Post on : 25 May 2008 03:05:18 [ 222.123.22.244 ]
Detail : สวัสดีค่ะ
ดีม๊ากมากเลยค่ะ
ได้เรียนรู้ถึงการแสดงชุดต่างๆ
เช่น ฟ้อนเทียน ระบำชาวเขา
และได้นำไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆๆค่ะ
สวัสดีค่ะ คุณครู
  Post by : นางสาว ศุณ์ธอันณ์ ประทุมพงษ์ ม.5/3 เลขที่13  

108 of 358
Post on : 25 May 2008 03:05:02 [ 222.123.22.244 ]
Detail : สวัสดีค่ะ...แวะเข้ามาดูแล้วสวยงามมากๆๆๆๆเลยค่ะ ชุดสวยมากเลยนะค่ะอาจารย์
         Post by : นางสาวอริษา เนียมขำ ม.5/3 เลขที่ 26  

107 of 358
Post on : 24 May 2008 15:05:51 [ 222.123.27.149 ]
Detail : สวัสดีค่ะพี่ๆชมรม นาฏศิลป์ทุกคน โดยเฉพาะพี่กวางคนสวย อยากให้พี่กวางมานั่งอ่านจังพี่กวางเก่งมากเลยอ่ะ พี่รำได้สุดยอดมาก
  Post by : เด็กหญิงกมลกานต์ กิ่งสายหยุด ม.1/2 เลขที่ 2  

106 of 358
Post on : 24 May 2008 10:05:51 [ 117.47.221.143 ]
Detail : ได้เข้ามาดูข้อมูลในเว็บไซต์แล้วมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มากๆทั้งเรื่องของการแสดงนาฎศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาค ที่และมีภาพที่ไปเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของไทยยังประเทศอื่นๆ

นางสาวกนกพร ใหญ่สุจี๋ ม.5/5 เลขที่14
         Post by : mameaw  

105 of 358
Post on : 24 May 2008 09:05:43 [ 222.123.86.172 ]
Detail : ชอบห้องนาฎศิลป์มากๆค่ะ
  Post by : ด.ญ.นริศา ขัดทะเสมา  

104 of 358
Post on : 24 May 2008 08:05:48 [ 222.123.21.252 ]
Detail : สวัสดีค่ะพี่ๆ อาจารย์ผู้สอนในชมรมนาฏศิลป์
หนูชื่อ อุ้มค่ะ หนูสมัครเป็นสมาชิกชมรมนาฏศิลป์
ที่ร.ร.เก่าของหนู ครูชอบให้หนูไปรำแข่ง
ที่สดๆร้อนๆตอนปิดเทอมป.6 หนูได้ไปแข่งพรีเซนต์(พิมพ์ถูกเปล่าน้า..)ที่กทม.
ที่ซีคอนต์สแคว(พิมพ์ถูกเปล่าน่ะ?..) ของพระโสมเสวลี(ถูกเปล่า) ในโครงการสนุกคิดฟิชิตกับโอวัลติน
ไปรำนิราศลำปางหลวง แต่...ได้รางวัลชมเชย หนูได้ไปกับพี่ฟ้าตอนนี้สอบเข้าได้ ล.ก. เหมือนกันค่ะ
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ
ป.ล.แต่มือหนูดัดตรงกลางไม่ได้อ่ะ
ป.ล.2 พี่ๆฟ้อนเก่งมากเลย
ป.ล.3 มีความสุขนะค่ะ
         Post by : อุ้ม ม.1/1 ด.ญ. สุนทรียวรรณ ไชยสุ  

103 of 358
Post on : 24 May 2008 08:05:59 [ 222.123.21.252 ]
Detail :
  Post by : ด.ญ. ญาสุมินทร์ รินชุมภู  

102 of 358
Post on : 24 May 2008 08:05:40 [ 222.123.21.252 ]
Detail : ชมรมนาฏศิลป์
         Post by : ด.ญ. กรรภิรมย์ อภิชัย  

101 of 358
Post on : 24 May 2008 08:05:56 [ 222.123.21.252 ]
Detail : หนูลงชื่อสมัครชมรมนาฏศิลป์แล้วนะค่ะ ดูภาพแล้วสวยมากๆค่ะ
  Post by : ด.ญ. สุนทรียวรรณ ไชยสุ  

100 of 358
Post on : 24 May 2008 08:05:35 [ 222.123.21.252 ]
Homepage : http://.-0814722002
Detail : พี่กวางรำสวยมาก
         Post by : kamonkan kingsayyood  

99 of 358
Post on : 24 May 2008 06:05:45 [ 117.47.41.95 ]
Detail : อาจารย์ทำไมดู ภาพที่ไปตุรกีไม่ได้คะ
สวย ๆ ๆ มาก ๆ ๆ อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้บ่อย ๆ คะ
  Post by : กวาง คะ  

98 of 358
Post on : 24 May 2008 05:05:44 [ 222.123.209.242 ]
Detail : ชมรมน่าอยู่มากเลยค่ะ ดูภาพแล้วรำสวยมากเลยค่ะ
         Post by : นางสาวเลิศวิไล จะวะนะ ม.4/3 เลขที่ 36  

97 of 358
Post on : 24 May 2008 05:05:07 [ 222.123.209.242 ]
Detail : ชมรมน่าอยู่มากเลยค่ะ ดูภาพแล้วรำสวยมากเลยค่ะ
  Post by : นางสาวเลิศวิไล จะวะนะ  

96 of 358
Post on : 24 May 2008 04:05:59 [ 222.123.131.95 ]
Detail : ได้ความรู้มากเลยรูปทุกคนสวยมากเลยไม่รู้ตัวจิงจะสวยรึป่าวอ่ะอ่าล้อเล่นาน้ได้เห็นการแสดงชุดต่างๆที่ไม่เคยเห็นที่ไหน
         Post by : น.ส. ธารทิพย์ เทพบุญยืน ม.5/5 เลขที่ 11  

95 of 358
Post on : 23 May 2008 16:05:01 [ 118.172.109.242 ]
Homepage : http://www.onmylife.net
Detail : Hello! a teacher that get come to answer this activity has that to announce the culture of a Thai leads go to give the foreigner and pretty everybody is Thai folk dancer.
  Post by : wason tientrakul m.5/3 no.21  

94 of 358
Post on : 23 May 2008 14:05:18 [ 61.7.177.10 ]
Detail : &#3619;&#3641;&#3611;&#3626;&#3623;&#3618;&#3604;&#3637;&#3588;&#3656;&#3632; &#3619;&#3635;&#3626;&#3623;&#3618;&#3604;&#3637; &#3652;&#3604;&#3657;&#3626;&#3634;&#3619;&#3632;&#3604;&#3637;&#3617;&#3634;&#3585;&#3648;&#3621;&#3618;&#3588;&#3656;&#3632;
         Post by : &#3609;.&#3626;.&#3603;&#3633;&  

93 of 358
Post on : 23 May 2008 14:05:49 [ 61.7.177.10 ]
Detail : &#3619;&#3641;&#3611;&#3616;&#3634;&#3614;&#3626;&#3623;&#3618;&#3588;&#3656;&#3632; &#3619;&#3635;&#3626;&#3623;&#3618;&#3604;&#3637; &#3652;&#3604;&#3657;&#3626;&#3634;&#3619;&#3632;&#3604;&#3637;&#3588;&#3656;&#3632;
  Post by : &#3609;.&#3626;.&#3603;&#3633;&  

92 of 358
Post on : 23 May 2008 11:05:36 [ 222.123.85.74 ]
Detail : ได้ความรู้เยอะแยะเลยค่ะ
         Post by : สกุลทิพย์ สายเทพ ม.4/3 เลขที่ 37  

91 of 358
Post on : 23 May 2008 09:05:38 [ 118.172.107.121 ]
Detail : ดีคร้า

เข้ามาอ่านแล้วได้ความรู้เยอะเลย

โดยเฉพาะนาฏศิลป์พื้นบ้านภูมิปัญญา

ของไทย ทั้งการรำ การฟ้อน ระบำ

แล้วยังนำวัตนธรรมของไทยเรา

ไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆๆด้วย

อืม

  Post by : น.ส. อลิตา ปัญญาไว เลขที่34 ม.5/5  

90 of 358
Post on : 23 May 2008 09:05:08 [ 118.172.107.121 ]
Detail : คร้า

เข้ามาอ่านแล้วได้ความรู้เยอะเลย

โดยเฉพาะนาฏศิลป์พื้นบ้านภูมิปัญญา

ของไทย ทั้งการรำ การฟ้อน ระบำ

แล้วยังนำวัตนธรรมของไทยเรา

ไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆๆด้วย

อืม

พอละเขียนเยอะไปเด่วเพื่อนไม่มีไรให้เขียนเน้อ         Post by : อลิตา ปัยญาไว เลขที่34 ม5/5  

89 of 358
Post on : 23 May 2008 09:05:07 [ 58.147.47.178 ]
Detail : ขอให้คุณครูและพี่ๆที่สอนไม่ดุจนเกินไป
  Post by : วชิรา  

88 of 358
Post on : 23 May 2008 09:05:08 [ 118.172.107.121 ]
Detail : ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ
         Post by : น.ส.สุทธิชา พวงปรทุม เลขที่8 ม.5/5  

87 of 358
Post on : 23 May 2008 09:05:55 [ 118.172.107.121 ]
Detail :
  Post by : น.ส. สุทธิชา พวงประทุม เลขที่8 ม.5/5  

86 of 358
Post on : 23 May 2008 09:05:34 [ 118.172.110.55 ]
Detail : เข้ามาแล้วทำให้ได้ประโยชน์และได้ความรู้มากเลยค่ะ
รูปสวยดีค่ะ
         Post by : น.ส.ทิพย์สุคนธ์ อิ่นคำมา เลขที่21 ม.5/5  

85 of 358
Post on : 23 May 2008 09:05:23 [ 118.172.107.121 ]
Detail : ได้ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์เยอะเลย
  Post by : น.ส กัญธิยา ปันธิยะ เลขที่16 ชั้น ม.5/5  

84 of 358
Post on : 23 May 2008 08:05:16 [ 61.7.174.9 ]
Homepage : http://-
Detail : อยากให้มีรายละเอียดมากกว่านี้ รูปสวยดีนะ
         Post by : ระพี จะปัญญา  

83 of 358
Post on : 22 May 2008 13:05:00 [ 222.123.16.138 ]
Detail : เป็นเว็บที่ดีมากค่ะ มีสื่อการสอนที่ทันสมัยมีรูปที่นักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์ได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมต่างประเทศได้เห็นวัฒนธรรมต่างประเทศผ่านสื่อการเรียน ประทับใจมากค่ะ
  Post by : ประกายดาว นาคะปรีชา ม.5/5 เลขที่ 2  

82 of 358
Post on : 22 May 2008 12:05:12 [ 118.172.111.45 ]
Homepage : http://www.onmylife.net
Detail : วิชา นี้ ผม ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมาก ตั้งแต่เรียนมา ๕๕๕ เพราะ ใจ ไม่ให้ครับ เลยเหมือนปิดกั้ น

เอาเป็นว่า ปีนี้เริ่มใหม่ เป็นคนใหม่ละกันครับ
         Post by : นาย ธิติพล วัตตะกุมาร  

81 of 358
Post on : 22 May 2008 11:05:11 [ 61.7.170.73 ]
Detail : ตอนนี้ยังงงกับวิชาของครูว่าสอนอะไรกันแน่ ระหว่างการรำกับภูมิปัญญา

เม้นละครับ
  Post by : นาย อธิวัช สังข์ปักษา 5/3 29  

80 of 358
Post on : 22 May 2008 11:05:53 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ทำให้ความรู้ทางด้านการรำมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
         Post by : นางสาว พรรณนิภา สุวรรรสม ชั้น ม.5/8 เลขที่ 11  

79 of 358
Post on : 22 May 2008 11:05:17 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ให้ความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ เป็นอย่างดี
  Post by : นางสาว พัฒน์นรี สีตลรัศมี ชั้นม .5/8 เลขที่ 39  

78 of 358
Post on : 22 May 2008 10:05:18 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ให้สาระความรู้ดี สามารถนำไปใช้ในการศึกษา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
         Post by : นางสาว ณัฐชนก อินสี ชั้น ม.5/8 เลขที่34  

77 of 358
Post on : 22 May 2008 10:05:17 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ให้สาระความรู้ดี สามารถนำไปใช้ในการศึกษา และในชีวิตประจำวันได้
  Post by : นางสาว ณัฐชนก อินสี เลขที่ 34  

76 of 358
Post on : 22 May 2008 10:05:44 [ 222.123.65.27 ]
Detail : สาระการเรียนรู้นี้มีประโยชน์มากเพราะเมื่อเรามีความรู้แล้ว เราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผื่อหรือบอกผู้อื่นได้ด้วย
         Post by : นายปรัชญา มาวงค์วัน เลขที่ 23 ม.5/5  

75 of 358
Post on : 22 May 2008 10:05:07 [ 61.7.235.50 ]
Homepage : http://การเรียนนาฏศิลป์ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์
Detail : วิชานี้เป็นวิชาที่อนุรักษ์ความเป็นไทยไดดีและอนุรักษ์ความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีอีกด้วย
  Post by : น.ส.ขนิษฐา จันทาฟ้าเหลื่อม ม.5/3 เลขที่5  

74 of 358
Post on : 22 May 2008 10:05:31 [ 124.157.154.160 ]
Detail : ได้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงทางด้านนาฎศิลป์ของโรงเรียนลำปางกัลยาณีและในประเทศไทย
         Post by : นางสาวสิริทัชญา พามณี ม.5/8 เลขที่20  

73 of 358
Post on : 22 May 2008 10:05:31 [ 118.172.106.6 ]
Detail : ให้ความสาระน่ารู้มากเกี่ยวกับวิชานาฎศิลป์ มากมาย
  Post by : นายเจริญกิจ คงมั่น ม.5/3 เลขที่ 9  

72 of 358
Post on : 22 May 2008 09:05:55 [ 61.7.170.63 ]
Detail : วิชานาฏศิลป์เป็นวิชาที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่เมื่อได้อ่านเว็บนี้ก็มีความเข้าใจพอสมควร เป็นเว็บที่ดีมากคับ และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

คับป๋ม
ขอบคุณมากครับ
         Post by : นาย วิศกรณ์ สิริรานันท์ ม .5/3 เลขที่ 22  

71 of 358
Post on : 22 May 2008 09:05:00 [ 61.7.170.63 ]
Detail : วิชานาฏศิลป์เป็นวิชาที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่เมื่อได้อ่านเว็บนี้ก็มีความเข้าใจพอสมควร เป็นเว็บที่ดีมากคับ และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

คับป๋ม
ขอบคุณมากครับ
  Post by :  

70 of 358
Post on : 22 May 2008 09:05:02 [ 61.7.170.63 ]
Detail : วิชานาฏศิลป์เป็นวิชาที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่เมื่อได้อ่านเว็บนี้ก็มีความเข้าใจพอสมควร เป็นเว็บที่ดีมากคับ
         Post by : นายกฤษฎา ศิริตา ม.5/3 เลขที่ 28  

69 of 358
Post on : 22 May 2008 09:05:41 [ 61.7.170.63 ]
Detail : วิชานาฏศิลป์เป็นวิชาที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่เมื่อได้อ่านเว็บนี้ก็มีความเข้าใจพอสมควร เป็นเว็บที่ดีมากคับ
  Post by : เทส  

68 of 358
Post on : 22 May 2008 01:05:35 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้ความรู้เรื่องการแสดงชุดต่างๆ และองค์ประกอบของนาฎศิลป์
         Post by : นางสาว วิจิตรา ซาวสืบ ม.5/8 เลขทึ่ 16  

67 of 358
Post on : 22 May 2008 01:05:50 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รับความรู้ต่างๆจากสาระเว็บนี้ ด้รับรับข่าวสารต่างๆของทางโรงเรียนที่ได้ไปทำกิจกรรมมา
เพื่อไปเผยแพร่ศิลปะของชาวไทยให้ชาวต่างได้รู้จัก
  Post by : น.ส. สุภัชชา วาสะศิริ เลขที่21 ชั้นม.5/8  

66 of 358
Post on : 22 May 2008 01:05:23 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวต่างชาติแต่ละชาติและยังได้รับรู้เกี่ยวกับการระบำต่างๆ
         Post by : จิราพรรณ จันทร์เกลี้ยง เลขที่32 ม.5/8  

65 of 358
Post on : 22 May 2008 01:05:05 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รับความรู้เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย
การแสดงของแต่ละภาค
การแสดงของนาฏศิลป์ไทยแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆคือ
1.โขน
2.ละคร
3.รำและระบำ
4.การแสดงพื้นเมือง
องค์ประกอบมีอะไรบ้างคือ
1.ลีลาท่ารำ
2.ดนตรีประกอบ
3.บทร้อง
4.เครื่องแต่งกาย
  Post by : นางสาว จิราพร ปัญญาสอน ม. 5/8 เลขที่ 6  

64 of 358
Post on : 22 May 2008 01:05:48 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รับความรู้มากมายจากการได้เข้ามาเรียนรู้ต่างๆ ขอขอบคุณ อ. ที่ได้นำเว็บดีๆแบบนี้ให้ศึกษามากค่ะ
         Post by : น.ส. มาลิตตา ชุ่มตา เลขที่29 ชั้นม.5/8  

63 of 358
Post on : 22 May 2008 01:05:59 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแสดงในชุดต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้าง
  Post by : นางสาว จุฑารัตน์ สะกะวงค์ ม.5/8 เลขที่ 4  

62 of 358
Post on : 22 May 2008 01:05:48 [ 61.7.235.50 ]
Detail : เเมนยูสุดยอดเลยค๊ราบบบบบบบบบบบบบบบ
         Post by : นายปรเมศร์ จันทร์ใส  

61 of 358
Post on : 22 May 2008 01:05:19 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รับความรู้เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติประเทศต่างๆ
  Post by : วรภา คำทา เลฃที่43 ม.5/8  

60 of 358
Post on : 22 May 2008 01:05:10 [ 61.7.235.50 ]
Detail : สาระเนื้อหาดี สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฏศิลป์ได้
         Post by : นายนฤเบศ ฟูสายมา เลขที่36 ม.5/8  

59 of 358
Post on : 22 May 2008 01:05:41 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมต่างๆที่เราไม่เคยรู้และการนำวัฒนธรรมต่างๆไปเผยแพร่
  Post by : นางสาว วราภรณ์ นันทวงค์ ม.5/8 เลขที่ 15  

58 of 358
Post on : 22 May 2008 01:05:36 [ 61.7.235.50 ]
Detail : สาระเนื้อหาดี สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฏศิลป์ได้
         Post by : นายนฤเบศ ฟูสายมา เลฃที่ 36 ชั้น ม.5/8  

57 of 358
Post on : 22 May 2008 01:05:12 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมต่างๆที่เราไม่เคยรู้จัก และได้รู้แหล่งที่มาของการแสดงชุดต่างๆ
  Post by : น.ส. มนันยา สายเครือคำ  

56 of 358
Post on : 21 May 2008 14:05:45 [ 61.7.235.50 ]
Detail : เป็นเว็บที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวลำปางได้ดีมากค่ะ มีที่มาอย่างละเอียดและภาพประกอบที่สวยงาม
         Post by : พิมพ์กานต์ สุวรรณวงค์ ม.5/11 เลขที่ 27  

55 of 358
Post on : 21 May 2008 14:05:34 [ 118.174.220.217 ]
Detail : ได้สาระ และประโยชน์เยอะดีค่ะ ^^ ได้รู้จักวัฒนธรรมต่างๆ ของไทย
  Post by : ปาณิศา ภิญโญภูมิมินทร์ ม.5/5 เลขที่ 25  

54 of 358
Post on : 21 May 2008 14:05:48 [ 118.174.220.217 ]
Detail : ได้สาระ และประโยชน์เยอะดีค่ะ ^^ รูปที่ไปตุรกีก็สวยดีนะคะ
         Post by : ปาณิศา ภิญโญภูมิมินทร์  

53 of 358
Post on : 21 May 2008 12:05:13 [ 222.123.25.96 ]
Detail : มีประโยชน์และสาระมาก ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
  Post by : กมลวรรณ แก้วจันทร์เพชร เลขที่1 ม.5/8  

52 of 358
Post on : 21 May 2008 12:05:25 [ 118.172.104.196 ]
Detail : หลังจากได้เข้ามาศึกษาดูในเว็บนี้แล้วทำให้รู้เรื่องเกี่ยวกับนาฏศิลป์หลายอย่างเลย ค่ะและยังมีเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่นำมาดัดแปลงเป็นท่ารำทำให้รู้จักวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยที่ใกล้จะสูญหายไป รวมแล้วเนื้อหาสาระดีสีสันสดใสค่ะ
         Post by : น.ส จิรภัทร์ นันทจิต ชั้นม.5/11 เลขที่ 9  

51 of 358
Post on : 21 May 2008 12:05:23 [ 222.123.25.96 ]
Detail : ได้รับสาระความรู้ต่างๆมากมาย
  Post by : ณัฏฐ์ชวัล ใจสีมา เลขที่33 ม.5/8  

50 of 358
Post on : 21 May 2008 11:05:58 [ 118.172.105.169 ]
Detail : ได้ความรู้จากเว็บมากมายคับ มีสาระความรู้ต่างๆที่เราสามารถศึกษาได้
         Post by : อลงกฎ เพลงศิลปวัฒนา เลขที่ 25 ม. 5/8  

49 of 358
Post on : 21 May 2008 09:05:12 [ 118.172.105.158 ]
Detail : สวยมาก ๆ ค่ะ
โดยเฉพาะภาพที่ไปตุรกี
  Post by : น.ส.อนุชิตา สมหวัง  

48 of 358
Post on : 21 May 2008 09:05:31 [ 118.172.105.158 ]
Detail : เคยได้ดูการรำจริง ๆ แล้ว
และได้เข้ามาดูในเว็บก็สวยมากค่ะ
         Post by : น.ส. ชุติกาญจน์ แรกข้าว  

47 of 358
Post on : 21 May 2008 08:05:33 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ดีมากงับผมชอบมากๆๆๆๆๆงับ-*-.........................6š
  Post by : นายทนงศักดิ์ มุงเมือง  

46 of 358
Post on : 21 May 2008 07:05:07 [ 61.19.144.111 ]
Detail : จากการได้ศึกษาเวปนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้เรื่องขันดอกมากยิ่งขึ้น และได้ชมภาพกิจกรรมต่างๆของ หมวดนาฏศิลป์
         Post by : แสงระวี สักกะวงค์ เลขที่ 42 ม.5/11  

45 of 358
Post on : 21 May 2008 07:05:17 [ 61.19.144.111 ]
Detail : เปนเวปที่ดีมากๆ สามารถทำให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณี ของไทยในสมัยก่อน
  Post by : วลัยพรรณ อนันต์ธเนศ ม.5/11 เลขที่ 35  

44 of 358
Post on : 21 May 2008 07:05:46 [ 61.19.144.111 ]
Detail : เวปนี้เปนเวปที่ดีทำให้ฉันได้รับสาระเกี่ยวกับประเพณีพื้นบ้านของไทยเรา และได้เห็นรูปขันดอกโบราณและขันดอกที่พัฒนาแล้ว
         Post by : ทิมาพร เป็งแสนฟู ม.5/11 เลขที่ 19  

43 of 358
Post on : 21 May 2008 07:05:41 [ 61.19.144.111 ]
Detail : ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ขันดอกและประเพณีต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายจากเดิม
  Post by : สลิลทิพย์ 511/38  

42 of 358
Post on : 21 May 2008 07:05:06 [ 61.19.144.111 ]
Homepage : http://-----
Detail : เป็นเวปที่ดีมีสาระเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านมากค่ะ
         Post by : ชวิศา เชื้อฮ้อ ม.5/11 เลขที่ 13  

41 of 358
Post on : 21 May 2008 07:05:16 [ 61.19.144.111 ]
Detail : เป็นเว็บที่มีสาระ แสดงถึงความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ดี
  Post by : น.ส ฐิติภา ถาวร ม.5/11 เลขที่ 15  

40 of 358
Post on : 21 May 2008 07:05:56 [ 61.19.144.111 ]
Detail : เว็ปของอาจารย์ทำให้หนูรู้อะไรหลายๆอย่างที่ไม่รู้มาก่อน
ทั้งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน การฟ้อนต่างๆ
ขอบคุณมากนะคะ
         Post by : สุภาริณี อินนันชัย 5/11 เลขที่46  

39 of 358
Post on : 21 May 2008 07:05:57 [ 61.19.144.111 ]
Detail : เมื่อวานนี้ดิฉันเพิ่งเรียนวิชานาฏศิลป์เป็นคาบแรก
อ.สามปอยดงท่านสั่งงาน ทำให้ดิฉันมีโอกาสได้เข้าเว็บนี้
ข้อมูลในเว็บนี้น่าสนใจมาก ดิฉันได้ความรู้หลายอย่างเลย
และก็print งานส่งอาจารย์ด้วย

ดิฉันอยากถามคำถาม 1 ข้อ คือ
พานสแตนเลสที่มีลักษณะเดียวกับขันดอก เรียกว่าขันดอกเหมือนกันหรือเปล่าค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ที่ดิฉันได้ศึกษาวันนี้
  Post by : น.ส.บงกชรัตน์ สุยะหมุด ม.5/11 เลขที่ 24  

38 of 358
Post on : 21 May 2008 07:05:48 [ 61.19.144.111 ]
Detail : เป็นเว็บที่ดีมากค่ะ สามารถให้ความรู้ที่หลากหลายแก่ข้าพเจ้าค่ะ
         Post by : น.ส. รัชนีกร ปิงหมื่น เลขที่ 33 ชั้น ม.5/11  

37 of 358
Post on : 21 May 2008 07:05:25 [ 61.19.144.111 ]
Detail : เว็บนี้ให้ความรู้แก่ข้าพเจ้ามากมาย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีอีกอย่างหนึ่ง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในเว็บนี้ไปใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตได้
  Post by : น.ส.สุพิชญา จันทราช เลขที่ 41 ชั้น ม. 5/11  

36 of 358
Post on : 21 May 2008 07:05:18 [ 61.19.144.111 ]
Detail : ข้อมูลในเว็บดีมากค่ะ
         Post by : bongkotrat  

35 of 358
Post on : 21 May 2008 07:05:38 [ 61.19.144.111 ]
Detail : เป็นเว็บที่ดีมากค่ะ อ่านแล้วได้ความรู้ แถมยังมีภาพประกอบ ทำให้เข้าใจง่าย
  Post by : ชนม์ปภา นันทยา ม.5/11 เลขที่12  

34 of 358
Post on : 21 May 2008 07:05:42 [ 61.19.144.111 ]
Detail : เป็นเว็บที่ดีมาก มีสาระในเรื่องของความรู้ทางด้านนาฏศิลป์อย่างครบถ้วน
พร้อมกับมีภาพประกอบ จึงทำให้สามาร๔เข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
         Post by : น.ส.ขนิษฐา เสาร์แก้ว เลขที่ 4 ม. 5/11  

33 of 358
Post on : 21 May 2008 05:05:11 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่

เข้ามาเยี่ยมชมเว็บของ สาระนาฏศิลป์ นะคะ

และหวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้เพิ่มเกี่ยวกับศิลปะการแสดงต่างๆของทางเว็บเราค่ะ

  Post by : KRIDSAYA & RUNYA  

32 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:32 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ให้ความรู้ดีจัง 555+
มีสาระมากมาย
         Post by : แสงเดือน ไชยทะนุ เลขที่ 22 ม 5/8  

31 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:13 [ 61.7.235.50 ]
Detail : อยากเรียนกับอาจารย์ครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
  Post by : นายณิณิชา อริยะเครือ  

30 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:08 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ชอบเรื่องขันดอกจัง 555+
         Post by : เกษมณี หาญชัยกุล เลขที่ 3 ม 5/8  

29 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:13 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ดีมากครับ................................................................................................................ได้รู้อารายไหม่ๆๆมากเลยงับ
  Post by : นายชาญณรงค์ อิ๋นปัน  

28 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:01 [ 61.7.235.50 ]
Detail : อยากรู้จักศิลปะการแสดงมากขึ้น
         Post by : ศิโรรัตน์ สัตยารักษ์  

27 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:43 [ 61.7.235.50 ]
Detail : มีสาระดีคับ มีความรู้ดีมากเลย
  Post by : นายอนุชา เขื่อนแก้ว เลขที่23 ม.5/8  

26 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:58 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รับความรู้ต่างๆที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนหน้า
         Post by : น.ส.ศศิธร นกต่อ ม.5/8 เลขที่ 5  

25 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:44 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ให้ความรู้มากมาย
  Post by : กนกพร ตาวี เลขที่ 30 5/8  

24 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:09 [ 61.7.235.50 ]
Detail : มีสาระมากเลยครับเเละได้รู้อารายให่มๆอีกมากมายเลย
         Post by : นายเกียรติศักดิ์ เที่ยงธรรม  

23 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:06 [ 61.7.235.50 ]
Detail : อยากรู้จักขันดอกไม้ให้มากขึ้น
  Post by : รุ้งระวี อ่อนอ่างคำ  

22 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:55 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ให้ความรู้มากมาย
         Post by : วลีรัตน์ การุณ เลขที่ 44 5/8  

21 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:12 [ 61.7.235.50 ]
Detail : จากการที่ได้ดูเว็บนี่แล้วทำให้สาระมากมาย ขอบคุณครับ
  Post by : อัฐภูมิ พรมเรือง  

20 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:51 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้ความรู้มากมาย และ สาระดีๆมากมาย
         Post by : น.ส. มาลินี เทพนามวงค์ ห้อง5/8 เลขที่ 41  

19 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:50 [ 61.7.235.50 ]
Detail : อยากรู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น
  Post by : ปองขวัญ แปงสาย  

18 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:32 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้รู้เกี่ยวกับการแสดงต่างๆว่าแสดงอย่างไร และมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหน และมีความสวยงาม
         Post by : น.ส.ปัทมา ปั้นอิ่ม  

17 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:22 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ให้ความรู้มากมาย และสาระดีๆมากมาย
  Post by : ศุภลักษณ์ พยาเลิศ เลขที่ 27 5/8  

16 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:49 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ได้เข้าไปดูแล้วค่ะ เป็นเว็บที่มีสาระมากค่ะ

ได้ความรู้หลายอย่างมาก

ได้รุ้ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น

ขอบคุณค่ะ
         Post by : นางสาว สุภาวดี สุริยะวงค์  

15 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:16 [ 61.7.235.50 ]
Detail : อยากให้รกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราไว้นาน ๆ
  Post by : วิชุดา กิ่งลังกา  

14 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:37 [ 61.7.235.50 ]
Detail : มีสาระมากครับ..............................................................................................................................................................................................................................
         Post by : สุวิชา จาวะลา  

13 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:03 [ 61.7.235.50 ]
Detail : อยากให้มีการแสดงวิถีชีวิตของชาวลำปาง
  Post by : พัขรภา จันทร์แก้ว  

12 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:47 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ดูแล้วเป็นเว็บที่มีสาระมากครับ ได้ความรู้มากครับ สวยดีครับพี่
         Post by : นาย ปิยวัฒน์ ตรัสสุภาพ  

11 of 358
Post on : 21 May 2008 04:05:37 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ขอบคุณมากคร้าบ เว็บมีสาระมากมาย
  Post by : กิติคุณ กิติยามาศ  

10 of 358
Post on : 21 May 2008 03:05:06 [ 61.7.174.52 ]
Detail : ได้เปิดอ่านดู การแสดงชุดระบำชาวเขาซึ่งเป็นการแสดงของชาวเขาที่อยู่ในตอนเหนือของประเทศไทย ดูแล้วน่ารักดี
         Post by : วิภาดา ก้อใจ  

9 of 358
Post on : 21 May 2008 02:05:24 [ 61.7.174.52 ]
Detail : ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการแสดงชุดต่างๆ ซึ่งมีความสวยงามมาก
  Post by : รสริน เกตุบูรพา  

8 of 358
Post on : 21 May 2008 02:05:10 [ 61.7.174.52 ]
Detail : ได้ศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
         Post by : วิริญา ทองมาก  

7 of 358
Post on : 18 May 2008 04:05:15 [ 117.47.127.177 ]
Detail : ใช่แล้วค่ะ

เป็นชุดของทางโรงเรียนค่ะ

  Post by : Kridsaya  

6 of 358
Post on : 18 May 2008 04:05:47 [ 117.47.127.177 ]
Detail : สวัสดีค่ะ

น้องๆพี่ๆที่ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับสาระนาฏศิลป์

สามารถสอบถามได้ในเว็บของเราได้ค่ะ

แล้วพวกเราจะช่วยกันตอบคำถามให้นะคะ

ขอบคุณค่ะ
         Post by : Kridsaya  

5 of 358
Post on : 14 January 2008 02:55:24 [ 61.7.235.50 ]
Detail : ยอดเยี่ยมครับผม
  Post by : ไบโอ  

4 of 358
Post on : 25 December 2007 13:35:25 [ 61.7.235.50 ]
Detail : รูปภาพการแสดงแต่ละชุดสวยมากครับ เป็นของโรงเรียนเลยหรือเปล่าแต่ละชุด มีเครื่องแต่งกายที่หลากหลาย ไม่เคยได้เห็นและไม่ค่อยได้พบเท่าไร
         Post by : ชาว กทม  

3 of 358
Post on : 18 December 2007 06:43:42 [ 61.7.235.50 ]
Detail : คิดว่าเว็บคงกำลังปรับปรุงดูกิจกรรมเด็กเยอะและสวยดัครับ
  Post by : แวะผ่านมา  

2 of 358
Post on : 17 December 2007 08:02:44 [ 61.7.235.50 ]
Detail : test
         Post by : test1  

1 of 358
Post on : 17 December 2007 08:00:11 [ 61.7.235.50 ]
Detail : test lksthaidance
  Post by : test  

Back to top
Powered by cgi2you